Aktuality

CzWA k rozhodnutí vlády o přípravě kanálu D-O-L

Vláda dala zelenou první etapě zamýšleného kanálu DLO s náklady 15 mld. korun. Na oficiálních stránkách projektu se tvrdí, že dílo bude mít kromě ekonomických přínosů také zlepšení vodohospodářské bilance, protipovodňovou ochranu a pozitivní vliv na životní prostředí zvýšením biodiverzity a obnovou vlhkých biotopů. Tyto přínosy ovšem nejsou nikde podrobně vysvětleny, naopak se řada renomovaných odborníků proti těmto proklamacím ostře vymezila.

Více zde ...

Konference Pitná voda 2020

Vzhledem k situaci jsme se rozhodli, že náhradní termín konference, který byl vyhlášen na dny 30. 11. – 3. 12. 2020 rušíme. Chtěli bychom, aby konference mohla proběhnout v klidné a bezrouškové atmosféře tak, jako ji známe a máme rádi z minulých ročníků.

Více zde ...

Konference KALY A ODPADY a ODPADOVÉ VODY 2020

Konference plánovaná v termínu 14.-16. října 2020 na Štrbském Plese byla z důvodu zhoršující se pandemické situace zrušena.

Připomínky k benchmarkingu VaK

I letos CzWA pečlivě prostudovala Benchmarking vlastníků a provozovatelů vodovodů a kanalizací a svoje připomínky a náměty zaslala na ministerstvo zemědělství. Za dobu zpracovávání benchmarkingu se již mnoho doporučení asociace realizovalo nebo se s realizací počítá po provedení potřebnách legislativních nebo technických změn. Jak vypadá první vypořádání našich připomínek před ústním projednání se můžete podívat v sekci pro členy.

Nejbližší akce Google kalendář

Webový seminář EWA k opětovnému využívání vody

Seminář Kalový den

3. 12. 2020 ZRUŠENO!

Konference PITNÁ VODA 2020

ZRUŠENO!

9. Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Termín podání abstraktu přednášky 31. 10. 2020.

Blansko 4.-5. 3. 2021

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄
rolex hodinek