Aktuality

CzWA v Senátu při projednání petice Voda je život

V senátním Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice proběhlo 11. ledna 2021 veřejné slyšení k petici Voda je život. Jakkoliv vítáme aktivity veřejnosti a snahy o posunutí oboru, naprostá většina požadavků petentů je bezpředmětná. Volání po regulaci zisků z vody, zveřejňování informací zákazníkům, zajištění veřejné správy nakládání s vodou nebo po ústavním zakotvení práva na vodu svědčí snad jen o neznalosti stavu, v jakém se obor nachází. Vše výše uvedené je již vyřešeno nebo se aktuálně řeší. Zcela proti požadovanému směru vývoje v oboru pak jde snaha o povinnou komunalizaci provozování, která by vedla velmi pravděpodobně k ještě větší atomizaci vlastníků a provozovatelů. Je to velká škoda, protože tím petice, kterou podepsalo přes 30 tisíc lidí, ztrácí na váze a důveryhodnosti. To bylo ještě umocněno odmítnutím petičního výboru se zúčastnit, protože jim nebylo kvůli epidemiologickým opatřením umožněno se zúčastnit v jimi požadovaném počtu.

Více zde ...

CzWA k rozhodnutí vlády o přípravě kanálu D-O-L

Vláda dala zelenou první etapě zamýšleného kanálu DLO s náklady 15 mld. korun. Na oficiálních stránkách projektu se tvrdí, že dílo bude mít kromě ekonomických přínosů také zlepšení vodohospodářské bilance, protipovodňovou ochranu a pozitivní vliv na životní prostředí zvýšením biodiverzity a obnovou vlhkých biotopů. Tyto přínosy ovšem nejsou nikde podrobně vysvětleny, naopak se řada renomovaných odborníků proti těmto proklamacím ostře vymezila.

Více zde ...

Konference Pitná voda 2020

Vzhledem k situaci jsme se rozhodli, že náhradní termín konference, který byl vyhlášen na dny 30. 11. – 3. 12. 2020 rušíme. Chtěli bychom, aby konference mohla proběhnout v klidné a bezrouškové atmosféře tak, jako ji známe a máme rádi z minulých ročníků.

Více zde ...

Konference KALY A ODPADY a ODPADOVÉ VODY 2020

Konference plánovaná v termínu 14.-16. října 2020 na Štrbském Plese byla z důvodu zhoršující se pandemické situace zrušena.

Nejbližší akce Google kalendář

Webový seminář EWA k opětovnému využívání vody

Seminář Kalový den

3. 12. 2020 ZRUŠENO!

9. Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Termín podání abstraktu přednášky 31. 10. 2020.

Blansko 4.-5. 3. 2021

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄
rolex hodinek