Aktuality

Obavy o kvalitu pitné vody nejsou na místě

CzWA je znepokojena diskuzí o pitné vodě, která se v nedávné době objevila v mediálním prostoru. Forma, kterou Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR zvolil k vyjádření obav či nastolení diskuze, zda je v ČR dostatečná kontrola kvality pitné vody, byla nevhodná a médii byla převzata jako zpráva alarmující až poplašná. Ústav navíc vypracoval expertní stanovisko, které AV vydala jako tzv. AVex 1/19, materiál určený pro zákonodárce. V tomto materiálu se kromě již zmíněné polemiky s kvalitou a systémem kontroly pitné vody objevují návrhy na řešení ochrany přírodních vod, které CzWA shledává jako nekoncepční a neudržitelné. K tvrzením AV se kriticky vyjádřil Státní zdravotní ústav, s jehož závěry se asociace v zásadě ztotožňuje.
Asociace se dlouhodobě snaží prosazovat koncepční a odborně široce prodiskutovaná řešení ve všech oblastech svého působení a pitná voda a ochrana vod mezi ně patří. Snahy AV, byť jsou zcela jistě vedeny stejným zájmem, jakým je ten náš, mohou úsilí nejen naší asociace ale i dalších odborníků ohrozit, ne-li zcela zhatit. CzWA proto vyzývá k přemístění diskuze z médií do jednacích místností a zapojení odborníků různých podoborů vodního hospodářství za účelem hledání společných a trvale udržitelných řešení. Asociace pro vodu, sdružení více než 350 expertů na vodní hospodářství působících v různých pozicích a organizacích, nabízí své odborné zázemí jako platformu pro vedení odborné diskuze na tato aktuální témata.
Jiří Paul, vedoucí OS Vodárenství

Téma kvality pitné vody

V poslední době se objevily zprávy o tom, že se zhoršuje kvalita pitné vody. Média citují ředitele Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. Proti těmto tvrzením se tvrdě postavil Státní zdravotní ústav, který kvalitu vody pečlivě sleduje.
Podle MUDr. Kožíška, vedoucího Národního referenčního centra pro pitnou vodu je tomu naopak, kvalita vody se díky novým technologiím i stále lepší kontrole dlouhodobě zlepšuje. Neznamená to, že bychom neměli bojovat proti znečišťování vod pesticidy a jinými závadnými produkty civilizace. Tato rizika tu jsou a nesmíme je podceňovat. Ale spotřebitelé si mohou být jisti, že systém kontroly a způsoby výroby pitné vody jsou z tohoto pohledu naprosto bezpečné.

 

21. mezinárodní hospodářská výstava VODOVODY A KANALIZACE 2019

Ve dnech 21. - 23. května 2019 proběhla na letňanském výstavišti v Praze 21. mezinárodní hospodářská výstava VODOVODY A KANALIZACE 2019. CzWA se stala odborným  partnerem výstavy a opět úzce spolupracovala na zajištění doprovodného programu. Přednášející z řad členů CzWA se představili zejména ve středečním odpoledním bloku zaměřeném na odpadní vody, srážkové vody a kaly a také ve čtvrtečním bloku na témata cirkulární ekonomiky a použití technologií. Souběžně s výstavou probíhal veletrh pracovních příležitostí JOB-ka, kterou spoluzajišťovali členové YWP CZ.

1. inovativní workshop EWA v Praze

Ve dnech 25. a 26. 4. 2019 se konal na VŠCHT Praha 1. inovativní workshop Evropské asociace pro vodu EWA. Jde o nový typ workshopů EWA, které budou organizovány s různými tématy a v různých členských zemích EWA. Tématem prvního workshopu bylo “Navrhování moderních čistíren odpadních vod“.

Nejbližší akce

Akreditovaný kurz Čerpání a trubní doprava směsí

13. - 14. listopad 2019, Praha

Kalový den

Program připravujeme

4. prosinec 2019, Praha

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄