Aktuality

PFAS v pitných vodách - souhrn

Nová evropská směrnice pro pitnou vodu přináší změny i do naší legislativy. Jedním z nově sledovaných ukazatelů jsou per- a polyfluoralkylované sloučeniny (PFAS). Jedná se o širokou skupinu syntetických látek používaných v mnoha oborech lidského počínání. Jsou všudypřítomné a díky jejich perzistenci jsou v životním prostředí věčné. Co pro nás bude znamenat zavedení tohoto ukazatele? Jaké jsou možnosti eliminace PFAS z vody? O tom hovořili hosté prvního vodárenského čtvrtku v roce 2022.

Více zde ...

Ohlédnutí za Vodárenským čtvrtkem - Specifické polutanty

Specifické polutanty patří k nosným a aktuálním tématům vodního hospodářství. Tyto látky jsou i jedním z hlavních bodů Vodního manifestu vydanéhoCzWA v září 2021.Jedná se o látky, které již v malých množstvích mohou znamenat velké riziko pro naše zdraví a celé životní prostředí,proto je jim v současné době věnována velká pozornost nejen ve vodním hospodářství. Abychom nad těmito cizorodými látkami ve vodním prostředí získali potřebnou kontrolu, jsou vyvíjeny metody jejich sledování, záchytu a odstranění jak v odpadních, tak povrchových vodách. CzWA se aktivně podílí na posouzení nejen zdravotních rizik, ale i posouzení vnosu specifických polutantů do vodního prostředí a aplikaci nejnovějších výsledků výzkumu a vývoje do praxe.

Více zde ...

PFAS v pitných vodách

Nová evropská směrnice pro pitnou vodu přináší změny i do naší legislativy. Jedním z nově sledovaných ukazatelů jsou per- a polyfluoralkylované sloučeniny (PFAS). Jedná se o širokou skupinu syntetických látek používaných v mnoha oborech lidského počínání. Jsou všudypřítomné a prakticky věčné. Co pro nás  bude znamenat zavedení tohoto ukazatele? Jaké jsou možnosti jejich eliminace? O tom si budeme povídat v první části webináře.

Více zde ...

Chloritany a chlorečnany - souhrn

Nežádoucím látkám, které jsou do vody vnášeny spolu s dezinfekčním prostředkem nebo které vznikají bočnými reakcemi při vlastním dezinfekčním procesu, je v poslední době věnována významná pozornost. A tak se k již dříve diskutovaným trihalomethanům přidávají například halooctové kyseliny a také chloritany a chlorečnany. Tyto anorganické látky byly tématem říjnového Vodárenského čtvrtku. Jejich problematika je poměrně nová a v praxi ještě ne zcela dobře zavedená.Snažili jsme se proto umožnit široké odborné veřejnosti se s tímto tématem podrobně seznámit, a to v různých rovinách tohoto problému.

Více zde ...

Nejbližší akce Google kalendář

Vodárenské čtvrtky

Příští termín 17. 2. 2022

Tématem bude radioaktivita - současná legislativa pro pitné vody, technologie odstraňování radioaktivní kontaminace.

Více informací naleznete zde

Seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV

8.-9. března 2022

Hotel Jezerka, Seč

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄