logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

ICUD 2017

jubileum


Moravsko-Třebovská deklarace

Účastníci semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, konaného 4.–5. dubna v Moravské Třebové, přijali na závěr setkání deklaraci, ve které žádají, aby vláda umožnila vodohospodářským odborníkům zastoupeným Asociací pro vodu ČR, z.s. a SOVAK ČR se zúčastňovat tvorby nových či novelizovaných právních předpisů v oblasti voda již od počátku tohoto procesu a aby zařadila tyto dvě odborné společnosti mezi neopominutelná připomínková místa legislativního procesu.

Text deklarace naleznete  ZDE adobe


Profesor Wanner – IWA Distinguished Fellow

Dne 15. září 2016 podepsal prezident IWA (International Water Association) profesor Helmut Kroiss z Rakouska certifikát, který osvědčuje zvolení profesora Ing. Jiřího Wannera, DrSc. z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha mezi tzv. IWA Distinguished Fellows. IWA je největší celosvětově působící organizací zabývající se všemi aspekty zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištěním a recyklací. IWA soustřeďuje individuální, národní i korporativní členy z většiny zemí všech kontinentů. V certifikátu prezident IWA uvádí, že zvolení profesora Wannera do této kategorie členství je projevem uznání mimořádných úspěchů v profesi a v práci pro sdružení. Zvolení mezi Distinguished Fellows jedním z nejvyšších ocenění individuálních členů.

Celý článek naleznete  ZDE adobe

CERTIFIKÁT adobe

SNK IWA


 Odborné akce

seminář

Vybrané problémy čerpací techniky ve vodním hospodářství

26. 4. 2017, ČVUT Praha

pozvánka         přihláška

7. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

17. - 19. 5. 2016, Hotel Lesná, Krušné hory

1. cirkulář


VOD-KA 2017

20. ročník mezinárodní vodohospodářské výstavy

VODOVODY-KANALIZACE 2017

23. – 25. 5. 2017, Praha – Letňany

12.bienální konference a výstava

VODA 2017

20. - 22. 9. 2017, Poděbrady

1. cirkulář

XVII. ročník mezinárodní konference a výstavy

Městské vody 2017

5. - 6. 10. 2017, Velké Bílovice

1. cirkulář© 2014 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský