Aktuality

Čestné členství v EWA

Gratulujeme prof. Jiřímu Wannerovi k čestnému členství, jímž ho oceněnila European Water Association. Pan profesor byl dlouholetým členem EWA Council, the Management Committee (MC), the EWA European Technical and Scientific Committee (ETSC) a dalších mnoha pracovních skupin. Pro období let 2005-2007 byl zvolen prezidentem EWA. Díky jeho úzké spolupráci se může CzWA zapojit se do této evropské sítě a jsme si blíže nejen v EWA, ale také v IWA.

Více zde ...

Manifest EU Water Alliance

EU Water Alliance dnes zahájila svůj nový vodní manifest, který podporuje také European Water Association (EWA). Co nás v Evropě ohrožuje - extrémní situace jako povodně sucha a nedostatek vody, znečištění hlavně mikropolutanty, stárnoucí infrastruktury, nerozpoznání hodnoty vody a nejednotný postup při jejím ohrožení. A jak těmto hrozbám předcházet a řešit je? Zejména cirkulární ekonomikou ve vodním hospodářství, přírodě blízkými řešeními, vysokými standardy kvality s rychlou implementací nových poznatků z výzkumu, digitalizací a maximalizací odolnosti infrastruktury i transparentní správou.

Více zde ...

SUCHO!

Sucho je aktuální téma, ke kterému se v minulém týdnu vyjádřili klíčoví ministři zemědělství a životního prostředí. Určitě souhlasíme s tím, že se jedná o zásadní problém a řešení musí být komplexní. V Asociaci řešíme také problematiku hospodaření s vodou ve městech nebo recyklaci odpadních vod, protože si myslíme, že i tato témata úzce se suchem souvisí.

Více zde ...

Jak zajistit bezpečnou vodu po odstávce objektu

Zprovozňujete objekt po vynucené odstávce? Jestliže se v objektu po celou dobu nepouštěla voda, je potřeba provést řádnou sanaci všech rozvodů pitné (studené) i teplé vody.

Více zde ...

Nejbližší akce Google kalendář

Diskuzní seminář ČOV pro objekty v horách

4. června 2020 - webinář

2. konference YWP "Mladá voda břehy mele 2020"

8. - 9. září 2020, Brno

Seminář Čištění průmyslových odpadních vod

Termín podání abstraktu přednášky 31.5.2020!

17. - 18. září 2020, Kyjov

Seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV

LETOS ZRUŠENO!

 

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄
rolex hodinek