Aktuality

Úpravna vody je efektivní bariéra proti koronaviru

Ačkoliv byl potvrzen záchyt viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách a je teoretická možnost transportu viru do povrchových vod, mezi vodárenskými odborníky panuje názor, že přenos viru do pitné vody je vysoce nepravděpodobný.

Více zde ...

Stanovisko Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů

Národní referenční centrum pro hygienu půdy a odpadů aktualizovalo stanoviska v souvislosti s COVID-2019. Doporučení NRC obsahují pokyny jak nakládat s jednorázovými rouškami, respirátory, rukavicemi u pracovníků, zdravých i nemocných obyvatel s COVID-19 i u lidí v karanténě. Více informací na webových stránkách Státního zdravotního ústavu zde...

Koronavirus a odpadní voda

Podle zprávy National Institute for Public Health and the Environment (Nizozemsko) bylo potvrzeno podezření, že se koronavirus může objevit v odpadní vodě. Ale také to, že správná pracovní praxe kanalizačních a čistírenských zaměstnanců je dostatečnou ochranou proti nákaze. více zde

World Water Development Report 2020

Epidemie COVID-19 nakonec pomine, ale klimatická hrozba zde bude i po ní. Dle zprávy OSN zůstává voda spojnicí problematiky trvale udržitelného rozvoje, změny klimatu a hrozby katastrof. Navíc OSN zjistilo, že příležitosti spojené s vodou jsou sice známé, ale jen málo zemí stanovilo specifické cíle a akční plány. A to že klimatická změna zesiluje extrémní jevy spojené s vodou jako je sucho nebo povodně se netýká jen Afriky nebo Asie, ale můžeme to vidět již několik let i v ČR.

Více zde ...

Nejbližší akce Google kalendář

Konference KALY A ODPADY 2020

Změna termínu!

27. a 28. května 2020

Seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV

 Změna termínu!

 

22. -23. září 2020, Moravská Třebová

Konference PITNÁ VODA 2020

Změna termínu!

30. listopadu - 3. prosince 2020, Tábor

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄
rolex hodinek