Aktuality

Ohrožené řeky II

Vodárenské čtvrtky pokračovaly 18. února debatou na téma Ohrožené řeky. Tentokrát jsme měli možnost vyslechnout ucelenou informaci o tom, jak probíhalo zvládání havárie na Drnovém potoce. V říjnu 2019 do tohoto potoka uniklo z dřevařského areálu Holz Schiller v Lubech u Klatov dosud nezjištěné množství fungicidu obsahujícího mj. propiconazol a cyproconazol a kontaminovalo povodí Berounky.

Více zde ...

Reportáž k petici Voda je život

Petice Voda je život je stále živé téma. Ve Studiu iVodárenství na toto téma diskutoval místopředseda výboru Mg. Jiří Paul, MBA. Podívejte se na záznam.

Ohrožené řeky I

Kauza Bečva vyvolává řadu otázek. Je u nás ochrana povrchových vod dostatečně legislativně ošetřena? Mají subjekty nakládající s nebezpečnými látkami povinnosti, které lze účinně kontrolovat a vymáhat? Kdo je zodpovědný za řešení havárií v povodí? Máme se bát, že se něco podobného stane na jiné řece v ČR? Tyto a podobné otázky jsme položili čtyřem hostům - ekoložce a krajinné inženýrce Janě Moravcové, toxikologovi Přemyslu Soldánovi, hydrobiologovi Jindřichu Durasovi a  odborníkovi na kvalitu vody a chov ryb Radovanovi Koppovi v debatě pořádané v rámci cyklu Vodárenské čtvrtky.

Více zde ...

Vodárenské čtvrtky

Odborná skupina Vodárenství pořádá Vodárenské čtvrtky. Jsou to zpravidla monotematická setkání, přednášky nebo diskuze, které probíhají on-line vždy třetí čtvrtek v měsíci. Aktuální program a informace o již uskutečněných včetně záznamů naleznete zde.

Více zde ...

Nejbližší akce Google kalendář

Vodárenské čtvrtky

Příští termín 18. 2. 2021

Více zde

 

14. bienální konference CzWA VODA 2021

Litomyšl, 22. - 24. září 2021

Přihlášení abstraktu do 15. března 2021 zde

9. Konference Řešení extrémních požadavků na čištění odpadních vod

Konference byla přesunuta na 1. čtvrtletí 2022

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄