Aktuality

EWA Water Manifesto 2020

Evropská organizace EWA, jejímž členem je také CzWA vydala v červnu 2020 své programové prohlášení „EWA Water Manifesto 2020“. Přiblížením obsahu dokumentu našim členům se budeme ještě zabývat. Nyní zveřejňujeme překlad alespoň základních programových bodů a odkaz na stažení anglické verze dokumentu.

Více zde ...

Světový den zelených střech

I když zelené střechy jsou v mnoha vyspělých zemích běžným standardem u nové výstavby, v českých zemích je to zatím nástroj snílků a nadšenců. Stavební zákon sice nařizuje nakládat s dešťovými vodami v místě vzniku, ale stavebníci i úřady se jej naučili jednoduše obcházet. Pomůže tomu novela vodního zákona? Každopádně je dobře, když se o nakládání s dešťovou vodou mluví co nejvíce a tomu pomůže i Světový den zelených střech

Čestné členství v EWA

Gratulujeme prof. Jiřímu Wannerovi k čestnému členství, jímž ho oceněnila European Water Association. Pan profesor byl dlouholetým členem EWA Council, the Management Committee (MC), the EWA European Technical and Scientific Committee (ETSC) a dalších mnoha pracovních skupin. Pro období let 2005-2007 byl zvolen prezidentem EWA. Díky jeho úzké spolupráci se může CzWA zapojit se do této evropské sítě a jsme si blíže nejen v EWA, ale také v IWA.

Více zde ...

Manifest EU Water Alliance

EU Water Alliance dnes zahájila svůj nový vodní manifest, který podporuje také European Water Association (EWA). Co nás v Evropě ohrožuje - extrémní situace jako povodně sucha a nedostatek vody, znečištění hlavně mikropolutanty, stárnoucí infrastruktury, nerozpoznání hodnoty vody a nejednotný postup při jejím ohrožení. A jak těmto hrozbám předcházet a řešit je? Zejména cirkulární ekonomikou ve vodním hospodářství, přírodě blízkými řešeními, vysokými standardy kvality s rychlou implementací nových poznatků z výzkumu, digitalizací a maximalizací odolnosti infrastruktury i transparentní správou.

Více zde ...

Nejbližší akce Google kalendář

2. konference YWP "Mladá voda břehy mele 2020"

8. - 9. září 2020, Brno

Seminář Čištění průmyslových odpadních vod

Termín podání abstraktu přednášky je prodloužen do 15. června 2020!

17. - 18. září 2020, Kyjov

Seminář Nové metody a postupy při provozování ČOV

LETOS ZRUŠENO!

 

Konference PITNÁ VODA 2020

Změna termínu!

30. listopadu - 3. prosince 2020, Tábor

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄
rolex hodinek