Aktuality

Projekt Malé obce a voda

Asociace byla úspěšná a získala dotaci na vzdělávání v rámci projektu s názvem Malé obce a voda ve výzvě Národní plán obnovy vyhlášené SFŽP. Vzdělávání bude zaměřeno především na starosty a zastupitele obcí, dále na technology a provozovatele zařízení pro zásobování pitnou vodou a pro čištění odpadních vod v malých obcích. Program spočívá v 13dílném seriálu on-line seminářů zaměřených na problematiku vodního hospodářství malých obcí v komplexním pojetí. Veškeré infomace k projektu naleznete ZDE

UWWTD: Směrnice o čištění městských odpadních vod

Směrnice o čištění městských odpadních vod se týká sběru, čištění a vypouštění městských odpadních vod a čištění a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Cílem směrnice je chránit životní prostředí před nepříznivými účinky výše uvedeného vypouštění odpadních vod.

Více zde ...

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví k otázce stanovování bisfenolu A, halogenoctových kyselin a látek PFAS v pitných vodách v rámci úplného rozboru

CzWA jednala s Ministerstvem zdravotnictví, Státním zdravotním ústavem a SOVAK o metodickém doporučení, jak naložit s povinností stanovovat v úplném vzorku pitné vody bisfenol, PFAS a HAA.

Více zde ...

Voda v zoo

Říjnový vodárenský čtvrtek nás zavedl do zoo. A to rovnou do několika. Nejprve nám Tomáš Lederer z Technické univerzity v Liberci představil projekt komplexní změny vodního hospodářství liberecké zoologické zahradě. Rozsáhlý projekt, který se soustřeďuje zejména na maximální využití přírodní vody i vody recyklované za účelem snížení odběru pitné vody, není jen projektem na papíře, ale bude během příštího roku realizován. Přednášku skvěle doplnil vstup ředitele zoo Davida Nejedla. Ten mimo jiné také zmínil, jak náročné je na podobné projekty sehnat peníze, protože tyto neviditelné projekty přináší málo politických bodů.

Více zde ...

Nejbližší akce Google kalendář

Seriál Malé obce a voda

Online 04 - 12/2024

Přihláška ZDE

Více informací ZDE

Pozvánka na 1. díl ZDE

Pozvánka na 2. díl ZDE

 

Vodárenský čtvrtek

16. května 2024, online

Pozvánka

Seminář Čištění odpadních vod z malých zdrojů znečištění

29. - 30. května 2024, Slovensko, Zuberec

Více informací ZDE

4. konference YWP CZ Mladá voda břehy mele

4. - 5. září 2024, Brno

Více ZDE

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄