Aktuality

Benchmarking za rok 2018

Také letos jsme poslali připomínky a podněty ke Zprávě z benchmarkingu vlastníků a provozovatelů VaK, který provádí ministerstvo zemědělství. Ze Zprávy plyne jasný závěr – malí provozovatelé a vlastníci nejsou schopni a ochotni plnit zákonné povinnosti a také je u nich zřetelně nižší kvalita poskytovaných služeb. Problém, který je nazván jako atomizace vodárenského trhu, s sebou přináší i další nebezpečí – podfinancování infrastruktury. Zatímco v celém oboru chybí na obnovu částka odpovídající korunám za kubík, u nejmenších vlastníků jsou to desítky korun. Platí tedy stále to, co CzWA po celou dobu doporučuje a po čem volá, aby stát našel cestu, jak podpořit malé vlastníky a malé provozovatele ve spojování do větších funkčních celků. Snahy komunistů o dotace na komunalizaci provozů vodovodů a kanalizací jdou tedy přesně opačným směrem, směrem k horší kvalitě služeb, k plýtvání a zvyšování ceny u nejmenších obcí. Připomínky CzWA jsou přístupné pouze členům po přihlášení od sekce Pro členy.

EWA Water Manifesto 2020

Evropská organizace EWA, jejímž členem je také CzWA vydala v červnu 2020 své programové prohlášení „EWA Water Manifesto 2020“. Přiblížením obsahu dokumentu našim členům se budeme ještě zabývat. Nyní zveřejňujeme překlad alespoň základních programových bodů a odkaz na stažení anglické verze dokumentu.

Více zde ...

Světový den zelených střech

I když zelené střechy jsou v mnoha vyspělých zemích běžným standardem u nové výstavby, v českých zemích je to zatím nástroj snílků a nadšenců. Stavební zákon sice nařizuje nakládat s dešťovými vodami v místě vzniku, ale stavebníci i úřady se jej naučili jednoduše obcházet. Pomůže tomu novela vodního zákona? Každopádně je dobře, když se o nakládání s dešťovou vodou mluví co nejvíce a tomu pomůže i Světový den zelených střech

Čestné členství v EWA

Gratulujeme prof. Jiřímu Wannerovi k čestnému členství, jímž ho oceněnila European Water Association. Pan profesor byl dlouholetým členem EWA Council, the Management Committee (MC), the EWA European Technical and Scientific Committee (ETSC) a dalších mnoha pracovních skupin. Pro období let 2005-2007 byl zvolen prezidentem EWA. Díky jeho úzké spolupráci se může CzWA zapojit se do této evropské sítě a jsme si blíže nejen v EWA, ale také v IWA.

Více zde ...

Nejbližší akce Google kalendář

2. konference YWP "Mladá voda břehy mele 2020"

8. - 9. září 2020, VUT Brno

EWA web-seminar on Water Reuse

Více zde

16. září 2020

Seminář Čištění průmyslových odpadních vod

Program v přípravě.

17. září 2020, Kyjov

Konferencie "Nové trendy v oblasti úpravy pitnej vody - 3. pokračovanie"

23. - 24. září 2020, Nový Smokovec

Pro Vás

Staňte se členem

a získejte jako individuální nebo korporátní a spolupracujte s ostatními členy

Podrobnosti

Korporativní členové

Partneři

˄
rolex hodinek