logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

2016

odborný seminář

ČOV s kapacitou pod 10 000 EO: „Rizika a provozní možnosti“ ve světle připravované legislativy

10. 2. 2016  a  20. 4. 2016, Brno

odborný seminář OS EOV a TZVČ

Každá kWh dobrá!!!
Praha 2016

8. 3. 2016, Praha

konference s mezinárodní účastí

Kaly a odpady 2016

17. – 18. 3. 2016, Hotel Senec, Senec (SR)

XXI. ročník odborného semináře

Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod
M. Třebová 2016

5. – 6. 4. 2016, Moravská Třebová

odborný seminář OS ČAO

Domovní ČOV po změnách v legislativě

26. 4. 2016, Praha

6. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

12. - 13. 5. 2016, Špindlerův Mlýn

(Ú)vodní seminář YWP CZ

Mladá voda břehy mele

17. 6. 2016, Brno

seminář

Výroba pitné vody a faktory ovlivňující kvalitativní a kvantitativní parametry ve vodárenské nádrži Švihov

3. 10. 2016, Praha

XVI. Ročník mezinárodní konference a výstavy

Městské vody 2016

6. - 7. 10. 2016, Velké Bílovice

9. bienální konference

Odpadové vody 2016

19. – 21. 10. 2016, Vysoké Tatry

XX. ročník konference ENVI-PUR

Nové trendy v čistírenství

8. 11. 2016, Soběslav

přednáška profesora Jörga Drewese z Technické university Mnichov

Úloha opětovného využívání vyčištěných odpadních vod v budoucím plánování vodních zdrojů v Evropě

22. 11. 2016, Praha

seminář

Problematika mikropolutantů při čištění odpadních vod a při úpravě vody na vodu pitnou

6. 12. 2016, Praha


 Odborné akce

pracovní seminář OS TZVČ

Čerpání a trubní doprava směsí, hydraulické výpočty

12. 3. 2019, Praha

pozvánka            přihláška

IV. odborná konference

Voda 4.0 ve službách infrastruktury

4. 4. 2019, Praha

2. cirkulář            informace pro partnery

24. ročník odborného semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

9. - 10. 4. 2019, Moravská Třebová

pozvánka            přihláška

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

1. cirkulář           

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

          

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference

prodloužení termínu podání abstraktu do 21.3.2019© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský