logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

OP LZZ projekt


OP LZZ


Vzdělávání členů Asociace pro vodu ČR

Od ledna 2011 realizuje Asociace pro vodu ČR pro šest členských organizací projekt zaměřený na vzdělávání jejich zaměstnanců. Projekt s názvem „Dalším vzděláváním zaměstnanců členů Asociace pro vodu ČR k posílení jejich adaptability“ a s registračním číslem CZ.1.04/1.1.06/52.00104 je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Snahou CzWA je prostřednictvím tohoto komplexního vzdělávacího projektu, zaměřeného na obecné vzdělávání zaměstnanců členských firem, podpořit konkurenceschopnost členů, adaptabilitu a profesní potenciál jejich zaměstnanců.

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci členských firem, pro něž byl vytvořen vzdělávací projekt složený z celkem 8 vzdělávacích programů a B-learningu, kdy všechny vzdělávací aktivity svým zaměřením a rozsahem přesně reagují na požadavky cílové skupiny:

• Environmentální management a nové technologie

• Manažerské dovednosti

• Komunikační dovednosti

• Obchodní dovednosti a marketing

• Právo a ekonomika

• Doplňková odborná školení pro dělnické profese

• IT kurzy

• Jazykové kurzy


Po absolvování všech plánovaných školení dojde u účastníků ke zvýšení kvalifikace, profesního i osobního potenciálu a adaptability. Dle svých vzdělávacích potřeb si v různé míře zdokonalí manažerské, komunikační, obchodní, marketingové a IT dovednosti, zlepší si znalosti cizích jazyků, obohatí odbornost o témata environmentálního managementu, rovných příležitostí, práva, ekonomiky i vysoce odborné znalosti.

Projekt je průběžně monitorován a jsou vyhodnocovány dílčí výsledky projektu. K poslednímu sledovanému období (k 30.6.2012) jsme v rámci projektu proškolili celkem 500 osob. K tomuto datu jsme uskutečnili 107 různých kurzů v celkové délce 149 školících dní. Podařilo se nám úspěšně dokončit jednu z klíčových aktivit a to Environmentální management a nové technologie. Jejím cílem bylo přiblížit systematický přístup k ochraně životního prostředí ve všech aspektech podnikání, jehož prostřednictvím by se měla začlenit péče o životní prostředí do podnikatelské strategie i běžného provozu.

Vzdělávacího programu „Environmentální management a nové technologie" se zúčastnilo celkem 65 zaměstnanců z pěti zapojených společností a se skládal ze 4 kurzů:

• Nakládání s odpady

• Nebezpečné látky

• Ochrana životního prostředí, nové technologie, materiály a jejich vliv na ŽP

• Systémy environmentálního managementu a jejich uplatnění


OP LZZ    OP LZZ

OP LZZ    OP LZZ

OP LZZ    OP LZZ Odborné akce

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

pozvánka            přihláška

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

pozvánka            přihláška

objednávka firemní prezentace

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský