logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Činnost

Cíl činnosti

CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. Předmětem činnosti CzWA je zejména:

• výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu

• odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů

• přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR

• vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i el. podobě

• organizace seminářů, kolokvií, školení, konferencí, výstav a odborných exkurzí

• aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti

• reprezentace členů CzWA v českých a zahraničních sdruženích stejného či obdobného odborného zaměření a aktivní spolupráce s těmito sdruženími

• spolupráce s orgány veřejné a státní správy

• podpora požadavků svých členů, jenž jsou v souladu s etickým kodexem CzWA

• poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb.


 Odborné akce

12.bienální konference a výstava

VODA 2017

20. - 22. 9. 2017, Poděbrady

2. cirkulář        přihláška

   ON-LINE REGISTRACE

   objednávka firemní prezentace

   objednávka sborníku

XVII. ročník mezinárodní konference a výstavy

Městské vody 2017

5. - 6. 10. 2017, Velké Bílovice

program a pozvánka

kurz Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR

Čerpání a trubní doprava směsí

17.– 19. 10. 2017, Praha

pozvánka        přihláška© 2014 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský