logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Činnost

Cíl činnosti

CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. Předmětem činnosti CzWA je zejména:

• výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu

• odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů

• přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR

• vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i el. podobě

• organizace seminářů, kolokvií, školení, konferencí, výstav a odborných exkurzí

• aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti

• reprezentace členů CzWA v českých a zahraničních sdruženích stejného či obdobného odborného zaměření a aktivní spolupráce s těmito sdruženími

• spolupráce s orgány veřejné a státní správy

• podpora požadavků svých členů, jenž jsou v souladu s etickým kodexem CzWA

• poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb.


 Odborné akce

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

pozvánka            přihláška

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

pozvánka            přihláška

objednávka firemní prezentace

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský