logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Činnost

Cíl činnosti

CzWA sdružuje odborníky, společnosti a instituce s hlavním cílem dosažení efektivního a udržitelného rozvoje v celé oblasti vodního hospodářství a ochrany vodního prostředí. Předmětem činnosti CzWA je zejména:

• výměna poznatků a zkušeností jak mezi členy, tak i s odborníky mimo členskou základnu

• odborná výchova vlastních členů i odborníků nečlenů

• přenos odborných poznatků ze zahraničí do ČR

• vydávání odborných publikací a dalších materiálů v tištěné i el. podobě

• organizace seminářů, kolokvií, školení, konferencí, výstav a odborných exkurzí

• aktivní účast při normotvorné a metodické činnosti

• reprezentace členů CzWA v českých a zahraničních sdruženích stejného či obdobného odborného zaměření a aktivní spolupráce s těmito sdruženími

• spolupráce s orgány veřejné a státní správy

• podpora požadavků svých členů, jenž jsou v souladu s etickým kodexem CzWA

• poskytování expertních, poradenských a konzultačních služeb.


 Odborné akce

pracovní seminář OS TZVČ

Čerpání a trubní doprava směsí, hydraulické výpočty

12. 3. 2019, Praha

pozvánka            přihláška

IV. odborná konference

Voda 4.0 ve službách infrastruktury

4. 4. 2019, Praha

2. cirkulář            informace pro partnery

24. ročník odborného semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

9. - 10. 4. 2019, Moravská Třebová

pozvánka            přihláška

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

1. cirkulář           

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

          

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference

prodloužení termínu podání abstraktu do 21.3.2019© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský