logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Spolupráce

SOVAK

Dne 26.10.2017 došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi Asociací pro vodu ČR (CzWA) a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Došlo tak k oficiálnímu stvrzení spolupráce, která mezi jednotlivými členy institucí probíhá na nejrůznějších úrovních již mnoho let, a obě strany věří, že se spolupráce díky podpisu memoranda ještě zintenzivní.
Prioritou další spolupráce bude především podpora oblasti školství, protože v oboru vodního hospodářství chybí dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Cílit by se mělo především na přípravu vzdělávacích oborů a programů v oblasti vodního hospodářství, vydávání odborných publikací a osvětu, a to od základních až po vysoké školy. Mezi další priority spolupráce pak bude patřit i snaha účastnit se legislativního procesu již ve fázi přípravy zákonů a vyhlášek. Skutečnost, že SOVAK reprezentuje především provoz, dopravu vody, její úpravu a čištění, a v řadách CzWA je zase zastoupena akademická půda, autorizované osoby a dodavatelé moderních technologií, představuje spolupráce velký potenciál k tomu, aby návrhy byly vyvážené a odpovídající reálným možnostem naší společnosti.

Memorandum o spolupráci adobe

SOVAK    SOVAK

SOVAK    SOVAK


ASEM

Memorandum o spolupráci angličtina  adobe    čínština  adobe

ASEM    ASEM


ASEM    ASEM


IWA

A world of opportunities working in the international water sector adobe


AČE SR

Dohoda o spolupráci adobe

AČE SR    AČE SR

AČE SR    AČE SR


DWA

Memorandum of understanding adobe

DWA    DWA


ÖWAV

Partnership Agreement adobe

ÖWAV    ÖWAV


SNK IWA

Dohoda o spolupráci adobe

SNK IWA    SNK IWA

SNK IWA    SNK IWA

SNK IWA    SNK IWA


 Odborné akce

14. ročník konference

Pitná voda 2018

28. - 31. 5. 2018, Tábor

pozvánka       přihláška

8. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

31. 5. - 1. 6. 2018, hotel Serlišský mlýn - Orlické hory

pozvánka       přihláška

konference YWP CZ

Mladá voda břehy mele 2018

14. 6. 2018, Brno

1. cirkulář

konference

Kaly a odpady 2018

20. - 21. 6. 2018, Brno

2. cirkulář       přihláška© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský