logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Spolupráce

SOVAK

Dne 26.10.2017 došlo k podpisu memoranda o spolupráci mezi Asociací pro vodu ČR (CzWA) a Sdružením oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK). Došlo tak k oficiálnímu stvrzení spolupráce, která mezi jednotlivými členy institucí probíhá na nejrůznějších úrovních již mnoho let, a obě strany věří, že se spolupráce díky podpisu memoranda ještě zintenzivní.
Prioritou další spolupráce bude především podpora oblasti školství, protože v oboru vodního hospodářství chybí dostatek kvalifikovaných pracovních sil. Cílit by se mělo především na přípravu vzdělávacích oborů a programů v oblasti vodního hospodářství, vydávání odborných publikací a osvětu, a to od základních až po vysoké školy. Mezi další priority spolupráce pak bude patřit i snaha účastnit se legislativního procesu již ve fázi přípravy zákonů a vyhlášek. Skutečnost, že SOVAK reprezentuje především provoz, dopravu vody, její úpravu a čištění, a v řadách CzWA je zase zastoupena akademická půda, autorizované osoby a dodavatelé moderních technologií, představuje spolupráce velký potenciál k tomu, aby návrhy byly vyvážené a odpovídající reálným možnostem naší společnosti.

Memorandum o spolupráci adobe

SOVAK    SOVAK

SOVAK    SOVAK


ASEM

Memorandum o spolupráci angličtina  adobe    čínština  adobe

ASEM    ASEM


ASEM    ASEM


IWA

A world of opportunities working in the international water sector adobe


AČE SR

Dohoda o spolupráci adobe

AČE SR    AČE SR

AČE SR    AČE SR


DWA

Memorandum of understanding adobe

DWA    DWA


ÖWAV

Partnership Agreement adobe

ÖWAV    ÖWAV


SNK IWA

Dohoda o spolupráci adobe

SNK IWA    SNK IWA

SNK IWA    SNK IWA

SNK IWA    SNK IWA


 Odborné akce

pracovní seminář OS TZVČ

Čerpání a trubní doprava směsí, hydraulické výpočty

12. 3. 2019, Praha

pozvánka            přihláška

IV. odborná konference

Voda 4.0 ve službách infrastruktury

4. 4. 2019, Praha

2. cirkulář            informace pro partnery

24. ročník odborného semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

9. - 10. 4. 2019, Moravská Třebová

pozvánka            přihláška

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

1. cirkulář           

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

          

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference

prodloužení termínu podání abstraktu do 21.3.2019© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský