logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Starší

Kalendářní rok

2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001 

2000  1999  1998  1997  1996  1995  1994rok 2007

seminář

OS Odvodnění urbanizovaných území

23.1.2007, Pardubice


seminář

Revitalizace vodního systému krajiny a měst zatíženého významnými antropogenními změnami

25.1.2007, Praha Dejvice


semináře Siemens

Kompletní řešení automatizace ve vodárenství

22.1. - Ostrava, 24.1. Brno, 29.1. Plzeň, 30.1. Praha


seminář

Řešení extremních požadavků na čištění odpadních vod

22-23.2.2007, Boskovice


seminář a výstava

Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích

9.3.2007, Brno


12.ročník semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

3-4.4.2007, Moravská Třebová


Mezinárodní veletrh

ENVI Brno

29.5-31.5.2007, Brno


mezinárodní konference

Wastewater 2005, Odpadní vody

18.-20.9.2007, Brno


konference

Krajinné inženýrství

20.-21.9.2007, Praha - Suchdol


mezinárodní konference a výstava

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí

11-12.10.2007, Břeclav, Lednice


konference Asio

Nové technologie aneb Na velikosti záleží

13.11.2007, Praha


11. ročník odborné konference

Nové trendy v čistírenství

14.11.2007, Soběslav


rok 2006

seminář

korporativních členů AČE ČR

23.2.2006, VUT FAST Brno


seminář

Řešení extremních požadavků na čištění odpadních vod

22-23.2.2006, Boskovice


seminář a výstava

Hospodaření s dešťovými vodami ve městech a obcích

9.3.2006, Brno


11.ročník semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

4-5.4.2006, Moravská Třebová


seminář firmy Hach Lange

Moderní trendy řízení provozu ČOV

25.4.2006 Praha, 26.4.2006 - Brno


Mezinárodní veletrh

ENVI Brno

23.5-25.5.2006, Brno


konference

Kaly a odpady

20.-21.6.2006, Brno


seminář firmy Hach Lange

Praktické zkušenosti s řízením a monitorováním ČOV v České republice

21.9.2006, Praha - Kunratice


mezinárodní konference a výstava

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí - Městské vody 2006

5-6.10.2006, Břeclav, Lednice


mezinárodní konference

Odpadové vody 2006

18-20.10.2006, Tatranské Zruby


10. ročník odborné konference

Nové trendy v čistírenství

14.11.2006, Soběslav


rok 2005

konference

Vodárenská biologie

2-3.2. 2005, Praha - Podolí


seminář

korporativních členů AČE ČR

10.2.2005, VUT FAST Brno


seminář

Řešení extremních požadavků na čištění odpadních vod

24-25.2.2005, Boskovice


10.ročník semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

5-6.4.2005, Moravská Třebová


Mezinárodní veletrh

ENVI Brno

19-23.4.2005, Brno


pracovní seminář

Mikrobiální biofiltry v humánním a přírodním prostředí

5-6.5.2005, Olomouc


mezinárodní konference a výstava

Wastewater - Odpadní vody

10-12.5.2005, Teplice


mezinárodní vodohospodářská výstava

Vodovody a kanalizace 2005

23-25.5.2005, Praha - výstaviště


konference

Hydroanalytika

22.9.2005, VŠCHT Praha


seminář

Specifické náklady na výstavbu městských čistíren odpadních vod

29-30.9.2005, Klatovy


konference

Anaerobie 2005

29-30.9.2005, Klatovy


mezinárodní konference a výstava

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí - Městské vody 2006

6-7.10.2005, Břeclav, Lednice


mezinárodní konference NATO

Integrated Urban Water Resource Management

19-23.10.2005, Senec, Slovakia


9. ročník odborné konference

Nové trendy v čistírenství

22.11.2005, Soběslav


International conference

Wastewater Treatment and WFD Implementation in CEE Danube Countries

1stDecember 2005, FChFT SUT Bratislava


rok 2004

seminář

korporativních členů AČE ČR

4.2.2004, VUT FAST Brno


konference

Kaly a odpady

25-26.3.2004, Bratislava


Mezinárodní veletrh

ENVI Brno

20 -24.4.2004, Brno


9. ročník semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

27-28.4.2004, Moravská Třebová


mezinárodní vodohospodářská výstava

Vodovody a kanalizace 2005

26-28.5.2004, Praha - výstaviště


konference

Leading-Edge Technology

1-4.6.2004, Prague, Czech Republic


seminář

Aplikácia legislativy EU

17.6.2004, Trenčín


konference

Průmyslové odpadní vody

14-16.09.2004, Kyjov


mezinárodní konference a výstava

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí

7-8.10.2004, Břeclav


mezinárodní konference

Odpadové vody 2004

20-22.10.2004, Tatranské Zruby


rok 2003

Seminář KEMIFLOC

Vliv chemických srážedel na biocenózu aktivovaných kalů a kvalitu dtoku

5.3.2003, VŠCHT Praha


seminář

Povodně 2002 - ke Dni vody v Praze

21.3.2003, Praha


8. ročník semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

2-3.4.2003, Moravská Třebová


5. bienální konference AČE

Odpadní vody

13.-15.5.2003, Olomouc


9. mezinárodní konference IWA

Design and Operation of Large Wastewater Treatment Plants

1.-4.9.2003, Praha


prezentace firem

Strojírenský veletrh v Brně

15-19.9.2004, Brno


3. ročník mezinárodní konference

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí- Hydrosphere 2003

2.-3.10.2003, Břeclav


rok 2002

Mezinárodní veletrh

ENVI Brno

23. – 27.4. 2002, Brno


Exkurze do Francie

OS Kaly a odpady

16. – 21.4. 2002


7. ročník semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

24.-25.4.2002, Moravská Třebová


mezinárodní veletrh

IFAT a kongres EWA - účast delegace AČE ČR

13.-17. 5. 2002, Mnichov


konference OS Hydroseparace

Hydroseparace

18. – 20.6. 2002, Hodonín


Letní akademie o vodě, odpadních vodách a odpadech

2.- 14.8. 2002, Výmar


7. mezinárodní konference

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí

6. - 7. 10. 2002, Břeclav


kongres

ATV-DVWK - účast zástupce AČE ČR

18.-19.9. 2002, Výmar


konference

Kaly a odpady

16. – 17.10. 2002, Brno


rok 2001

mezinárodní workshop

Malé a domovní ČOV

18. 1. 2001, Kobylí


seminář

Provozní zkušenosti s nakládáním skaly

29. 3. 2001, Praha


seminář

Dosazovací nádrže

10.4.2001, Hydroprojekt Praha


6. ročník semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

24.-25.4.2001, Moravská Třebová


konference

Kaly a odpady

26.-27.4.2001, Tatranské Zruby


4. bienální konference AČE

Odpadní vody

15.-17.5.2001, Mladá Boleslav


mezinárodní vodohospodářská výstava

Vodovody a kanalizace Brno

29.-31.5.2001,Plzeň


Letní akademie o vodě, odpadních vodách a odpadech

27. – 29. 8. 2001, Budapešť


výroční kongres

ATV-DVWK - účast delegace AČE ČR

26. – 28. 9. 2001, Freiburg


konference

ANAEROBIE

2. - 3. října 2001, Klatovy


mezinárodní konference

Optimalizace návrhu a provozu stokových sítí

4. - 5. 10. 2001, Břeclav


2. Světový kongres IWA - účast 20 členné delegace AČE ČR

15.-19.10.2001, Berlín


Veletrh

ENVI-BRNO - stánek AČE ČR a doprovodný program

29.10.-1.11.2001


seminář OS Kaly a odpady

Hygienizace kalů

6.12.2001


rok 2000

Podpis smlouvy mezi AČE ČR a ÖWAV

28.2.2000, Vídeň


5. ročník semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

18. - 19.4.2000, Moravská Třebová


Podpis smlouvy AČE ČR a AČE SR

18.4. 2000, Moravská Třebová


exkurse pro členy AČE ČR

Meet the German Water Industry

23.-27.5.2000, oblast Porýní, Ruhru a Emscheru


Kongres ATV o čištění odpadních vod v rurálních oblastech

22.6. 2000, Celle u Hannoveru


Doprovodný program

EXPO 2000 - Přednáška Prof. Wannera o situaci v ČR

Doprovodný program EXPO 2000 Hannover


Summer academy on water, wastewater, waste

28. – 30. 8. 2000, VŠCHT Praha


Výroční kongres a výstava

ATV-DVWK - plenární přednáška AČE ČR, společný stánek AČE ČR s Polskem a Maďarskem

Karlsruhe, 25.–27. 9. 2000


konference

Průmyslové odpadní vody

12. - 13. 10 2000, Kyjov


veletrh

ENVIBRNO

24. - 27.10.2000,Brno


Středoevropské čistírenské kolokvium

25. 10. 2000


rok 1999

seminář

Zpracování a využití kalu zČOV

24.3. 1999, Praha


5. ročník semináře

Nové metody a postupy při provozování ČOV

20. - 21. 4. 2000, Moravská Třebová


3. mezinárodní konference a výstava

Odpadní vody – Wastewater ´99

18.-20.5. 1999, Teplice


česko-slovensko-rakouské kolokvium

Aktuální otázky odvádění a čištění odpadních vod v středoevropském regionu

20.10.1999, Brno, Kongresové centrum


seminář OS Odvodnění urbanizovaného území

Monitoring pro městské odvodnění – stoková síť

10.11.1999, Praha


rok 1998

seminář

Čištění odpadních vod z měst a obcí

6. 4. 1998, Praha


druhé česko-německé kolokvium - v rámci veletrhu ENVIBRNO

AČE ČR a ATV o čištění odpadních vod

22.10.1998, Brno


expozice AČE ČR na veletrhu ENVIBRNO

AČE ČR - okno českého čistírenství do světa

19.- 23.10.1998, Brno


rok 1997

seminář

Provoz čistíren splaškových a městských odpadních vod a jeho hodnocení

27.3.1997, Praha


kurs programu TEMPUS, VUT Brno a AČE ČR

Moderní trendy v čištění odpadních vod

2.-4.4.1997 Brno


seminář AČE ČR a fy HYDROPROJEKT a.s.

Problematika provozu intenzifikované ÚČOV Praha a separace aktivovaného kalu

20.5.1997, HYDROPROJEKT .a.s Praha


2. mezinárodní konference AČE ČR

Odpadní vody - Wastewater ‘97

26. - 27.5.1997, Jihlava


setkání provozovatelů ČOV nad 100 000 EO pod patronací AČE ČR

17.6.1997, VÚV Praha


první česko-německé kolokvium - v rámci veletrhu ENVIBRNO

AČE ČR a ATV o čištění odpadních vod

3.9.1998, Brno


seminář AČE ČR

Čištění odpadních vod z malých zdrojů

26. - 27.11.1997, Luhačovice


rok 1996

seminář

Současný stav a vývoj legislativy a technologií pro čištění odpadních vod z měst a obcí

20.3.1996, Praha


seminář AČE ČR, ČK IAWQ a fy VUSTE - APIS při mezinárodní výstavě AQUA Praha 1996

Čistírenství v ČR

5.6.1996, Praha


seminář AČE ČR a PKVT při příležitosti oslav 90. let kanalizační čistírny v Praze
5.9.1996, VŠCHT Praha


seminář AČE ČR při veletrhu ENVIBRNO

Problémy současného čistírenství

2.10.1996, Brno


rok 1995

seminář

Návrh novely nař. vl. č. 171/1992 podle AČE ČR

23.2.1995, Ústav technologie vody a prostředí VŠCHT Praha


1. mezinárodní konference AČE ČR

Odpadní vody - Wastewater ‘95

9.-11.5.1995, Brno


seminář AČE ČR a fy INPRO Institut

Moderní technologie čištění městských a průmyslových odpadních vod

15.6.1995, Praha


seminář

CAST - Cyclic Activated Sludge Technology

28.9.1995, Praha


seminář AČE ČR a fy SYMPOSIUM SERVIS AČE ČR

Vývoj legislativy v oblasti čištění odpadních vod

2.11.1995, Praha


seminář AČE ČR a fy KPS Moravské Budějovice při veletrhu ENVIBRNO

Problémy současného čistírenství

9.11.1995, Brno


rok 1994

seminář

Separace aktivovaných kalů a problematika dosazovacích nádrží

8.2.1994, VŠCHT Praha


seminář

Problémy v čištění odpadních vod

17. - 18.5.1994, Blučina u Brna


seminář AČE ČR a fy HYDROTECH při veletrhu ENVIBRNO

Vývoj v čistírenské technologii a legislativě

10.11.1994, Brno


 Odborné akce

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

pozvánka            přihláška

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

pozvánka            přihláška

objednávka firemní prezentace

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský