logo

Asociace pro vodu ČR

Znalosti, zkušenosti a kontakty                              logo
ve službách ochrany životního prostředí

logo

Zprávy z CzWA

2017

Setkání se zástupci AČE SR

Začátkem listopadu 2017 proběhlo v přátelském duchu setkání zástupců Asociace pro vodu ČR se zástupci Asociácie čistiarenských expertov Slovenskej Republiky.

FOTOGALERIE


Příspěvky a fotografie z konference VODA 2017

Voda 2017

příspěvky z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017 naleznete ZDE 

fotografie z 12. bienální konference a výstavy VODA 2017 naleznete ve fotogalerii ZDE 


Delegace z ASEM Water, Čína

Dne 5.9.2017 navštívila naší Asociaci delegace z čínské společnosti ASEM Water. Zkratka ASEM znamená „Asia Europe Meeting“ a jedná se v podstatě o výzkumné a vývojové centrum založené v Číně, které hledá v Evropě vhodné partnery pro spolupráci a výměnu informací na poli vědy a techniky. Delegaci vedla paní Liu Qi jako generální tajemník ASEM Water, ale v delegaci byl například i děkan Hunan University anebo ředitel divize průmyslových a technologických inovací na Institutu Hunan. Více o ASEM Water naleznete na webu www.asemwater.org.

Prvním bodem programu byla návštěva ČOV Žebrák, kde v ten den probíhal slavnostní akt uvedení rekonstruované a intenzifikované ČOV do provozu. Komentovanou prohlídku ČOV zajistila Ing. Petra Pašková ze společnosti VaK Beroun a kolegové z ASEM Water pak zůstali i na doprovodný program, kterého se účastnili nejenom zástupci společnosti Vak Beroun v čele ředitelem s Mgr. Jiřím Paulem, ale také generální ředitel Energie AG Oberöstereich KR Ing. DDr. Werner Steinecker, starosta města Žebrák Daniel Havlík a jako další hosté pak ředitel SOVAK ČR Ing. Oldřich Vlasák a jednatel ENERGIE AG BOHEMIA Dipl.-Ing. Christian Hasenleithner.

Druhým bodem programu bylo setkání se zástupci ASEM Water na půdě Vysoké školy chemicko-technologické. Setkání otevřel Prof. Jiří Wanner velmi zajímavou přednáškou, kde shrnul historii vývoje čistírenství na ústřední čistírně odpadních vod v Praze od roku 1901, kdy byla zahájena její výstavba, až do stavu, jak by měla tato čistírna vypadat po dokončení právě probíhající výstavby nové vodní linky a rekonstrukce stávající. Poté si vzala slovo Ing. Andrea Benáková, aby představila kolegům z ASEM Water formu, fungování a možnosti, které nabízí naší asociace. A jako třetí si vzala slovo paní Liu Qi, která představila ASEM Water a uvedla, o jakou formu spolupráce mají zájem. Návštěva byla následně ukončena podpisem memoranda o spolupráci mezi oběma organizacemi.

text memoranda  ZDE adobe

ASEM          ÖWAV


ASEM          ÖWAVPlaying Darwin with the microbes of sludge

Jiří Wanner

článek z červencového čísla časopisu The Source

naleznete  ZDE adobe


Poznatky ze semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XXII."

Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republiky setkávají v Moravské Třebové na semináři „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“, jehož XXII. ročník se konal ve dnech 4. 4. – 5. 4. 2017. Organizátorem semináře byla VHOS, a.s. Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, odbornou skupinou „Městské čistírny odpadních vod“.


CELÝ ČLÁNEK         FOTOGALERIE


Žijeme ve vodním blahobytu. Lidé si neuvědomují, že voda je vzácná, říká odborník

Interview ČRo Plus

Přestože patří Česká republika k zemím, které prozatím žijí ve „vodním blahobytu“, epizody sucha v minulých letech ukázaly, že i u nás se můžeme s palčivým problémem nedostatku vody potýkat. I proto je ze strany jednotlivců, ale i státních a mezinárodních institucí potřeba přemýšlet nad tím, jak s vodou efektivněji hospodařit.

Zvukový záznam pořadu  ZDE audio

Celý článek  ZDE


Leading Edge Technologies 2017 series: Jiri Wanner

Wanner

Mezinárodní asociace pro vodu IWA pořádá od roku 2003 řadu konferencí nazvaných „Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies“ Tyto konference se věnují nejnovějšímu vývoji technologií pro úpravu pitných vod a čištění vod odpadních.

V roce 2017 se konal již 14. ročník od 29. května do 2. června v brazilském Florianopolis. Hlavním tématem tohoto ročníku bylo spojení VODA – ENERGIE – POTRAVINY. Nakladatelství IWA Publishing se rozhodlo prezentovat v rámci této konference a její propagace své tzv. klíčové publikace. Jednou z těchto publikací je i kniha Activated Sludge - 100 Years and Counting as. IWA Publishing se obrátila na autory a editory těchto publikací s žádostí o interview, ve kterém by se vyjádřili k této sérii konferencí i k letošnímu hlavnímu tématu.

Mezi oslovenými byl i člen CzWA Jiří Wanner, jehož odpovědi na zadané otázky lze nalézt na webové stránce:

http://www.iwapublishing.com/news/leading-edge-technologies-2017-series-jiri-wanner


Moravsko-Třebovská deklarace

Účastníci semináře Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod, konaného 4.–5. dubna v Moravské Třebové, přijali na závěr setkání deklaraci, ve které žádají, aby vláda umožnila vodohospodářským odborníkům zastoupeným Asociací pro vodu ČR, z.s. a SOVAK ČR se zúčastňovat tvorby nových či novelizovaných právních předpisů v oblasti voda již od počátku tohoto procesu a aby zařadila tyto dvě odborné společnosti mezi neopominutelná připomínková místa legislativního procesu.

Text deklarace naleznete  ZDE adobe


2016

Profesor Wanner – IWA Distinguished Fellow

Dne 15. září 2016 podepsal prezident IWA (International Water Association) profesor Helmut Kroiss z Rakouska certifikát, který osvědčuje zvolení profesora Ing. Jiřího Wannera, DrSc. z Ústavu technologie vody a prostředí VŠCHT Praha mezi tzv. IWA Distinguished Fellows. IWA je největší celosvětově působící organizací zabývající se všemi aspekty zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištěním a recyklací. IWA soustřeďuje individuální, národní i korporativní členy z většiny zemí všech kontinentů. V certifikátu prezident IWA uvádí, že zvolení profesora Wannera do této kategorie členství je projevem uznání mimořádných úspěchů v profesi a v práci pro sdružení. Zvolení mezi Distinguished Fellows jedním z nejvyšších ocenění individuálních členů.

Celý článek naleznete  ZDE adobe

CERTIFIKÁT adobe

SNK IWA

Křest nové knihy „Stará čistírna odpadních vod“

V sobotu 10. září 2016 v dopoledních hodinách proběhl v budově historické čistírny v Bubenči křest nové knihy „Stará čistírna odpadních vod“. Křest byl součástí oslavy 110 let od uvedení čistírny do provozu, která byla organizována jako součást Evropských dnů kulturního dědictví 2016. Kniha je dílem několika odborníků z oblasti stokování, čištění odpadních vod, dějin architektury a dějin strojů. Kniha je vybavena řadou umělecky pojatých fotografií staveních a strojních unikátních detailů.
Křest knihy se uskutečnil nikoli šampaňským, ale podle starého stavařského zvyku posypáním cementem. Vlastní akt provedla RNDr. Jana Plamínková, radní hl. m. Prahy pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí.
Jedním z členů autorského kolektivu byl i člen Asociace por vodu ČR Jiří Wanner. Prof. Wanner je autorem všech pasáží v knize, týkajících se obecného popisu čistírenských technologií, historie čištění odpadních vod i konkrétního popisu technologie použité Lindleym v pražské čistírně.

SNK IWA      SNK IWA
Radní RNDr. Plamínková představuje a následně křtí novou knihu

SNK IWA      SNK IWA
Prof. Wanner objasňuje koncepci Lindlyeho ČOV    Prof. Wanner s prof. Pollertem z ČVUT

SNK IWA      SNK IWA
Obálka knihy                                                          Údaje o knize


Stará čistírna odpadních vod Praha 1906 - Industriální klenot uprostřed Evropy

První čistírna moderního čištění odpadních vod na území České republiky byla postavena v Praze roku 1906. Dnes je tento technický areál unikátním dokladem historie architektury, techniky a především čištění odpadních vod v souvislosti s odvodněním urbanizovaného území.

Celý článek naleznete  ZDE adobe


Pracují ČOV na plný výkon?

Jiří Wanner

článek z časopisu Odpadové Fórum, ročník 17, číslo 3 naleznete  ZDE adobe


Překotné změny nemotivují - Co městům a obcím přinese novela vodního zákona?

Martin Srb, Jiří Wanner

článek z březnového časopisu Pro města a obce naleznete  ZDE adobe


Young Water Professionals (YWP)

Od roku 2015 se pod křídly Asociace formuje skupina mladých odborníků Young Water Professionals (YWP). Program YWP je iniciován přímo International Water Association s cílem umožnit setkávání odborníků do 35-ti let. Snahou skupiny YWP do budoucna je především vyvolání diskuse s techniky i manažery na téma zapojení mladých „vodařů“ do práce ve výzkumu i praxi. První příležitostí pro tuto diskusi byl seminář Mladá voda břehy mele, který se uskutečnil 17.6.2016 v Brně.

DALŠÍ INFO adobe


2015


Norma VDMA 24657:2012 Strojně technologické vybavení objektů na stokové síti - pokyny k provozu, údržbě a obnově

překlad z němčiny ke stažení  adobe

sponzorován:
PFT    rekuper
      Prostředí a fluidní technika, s.r.o.              REKUPER SYCHROV s.r.o.


2014

100 let od objevení aktivačního procesu

Letošní rok se mezi vodohospodáři nesl ve znamení připomínky sto let od vynálezu aktivačního procesu, dnes jednoznačně nejrozšířenějšího způsobu čištění městských i průmyslových odpadních vod. Na závěr tohoto jubilejního roku se podařilo ještě opublikovat v magazínu Water 21 článek, který kromě ohlédnutí za pionýry aktivačního procesu rozebírá i základní přístupy ke studiu a navrhování tohoto procesu, a sice empiricko-hydraulický, přístup zohledňující poznatky reaktorového inženýrství a kinetiky a konečně přístup populačně-dynamický doplněný o poznatky z molekulární biologie. Jelikož CzWA je národním členem IWA a odebírá tento magazín, naleznete v sekci "Pro členy" kopii tohoto článku, neboť jen velmi malá část členů CzWA je zároveň i členem IWA s přístupem k tomuto magazínu.

CELÝ ČLÁNEK


Poznatky ze semináře Dezinfekce vyčištěných odpadních vod

Dne 20.11.2014 v Konferenčním centru VŠCHT v Praze pořádala Asociace pro vodu ČR ve spolupráci s odbornými skupinami Městské čistírny odpadních vod, Biologie vody a Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury seminář se zaměřením na opětovné využívání vyčištěných odpadních vod v podmínkách ČR a na jejich hygienické zabezpečení. Odborní garanti, prof. Jiří Wanner, Andrea Benáková a Lubomír Macek si plně uvědomují, že řešená problematika je mezioborové téma, proto byly na semináři prezentovány nejen praktické výsledky hygienického zabezpečení odpadních vod různými postupy, ale rovněž zkušenosti pracovníků ze Státního zdravotního ústavu.

CELÝ ČLÁNEK         FOTOGALERIE


Poznatky ze semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XIX."

Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republiky setkávají v Moravské Třebové na semináři „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“, jehož XIX. ročník se konal ve dnech 8.4. – 9.4.2014. Organizátorem semináře byla VHOS, a.s. Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, odbornou skupinou „Městské čistírny odpadních vod“.


CELÝ ČLÁNEK         FOTOGALERIE


2013

Video o Asociaci čistírenských expertů ČR

Na Youtube je ke shlédnutí video o Asociaci čistírenských expertů která se v roce 2009 transformovala na současnou Asociaci pro vodu ČR.

video AČE


European Innovation Partnership on Water (Evropské inovativní partnerství pro vodu)

- v květnu 2013 bylo založeno 9 akčních skupin
- bližší informace a kontakt: ENV-EIP-WATER@ec.europa.eu


Hlávkova medaile udělena členu CzWA


Novinky z EWA

Dlouhodobou politikou CzWA je udržovat funkční již jednou uzavřené smlouvu o spolupráci s národními členskými asociacemi EWA. První smlouva o vzájemnou spolupráci byla uzavřena s německou DWA (tehdy ATV) již v r. 1996. Tato smlouva byla posléze nahrazena tzv. Memorandem o spolupráci (MoU, Memorandum of Understanding). První takové memorandum podepsal v prosinci 2010 v Bonnu prezident DWA Otto Schaaf s Dr. Davidem Stránským, který zastupoval tehdejšího předsedu CzWA Dr. Krňávka. Nový text memoranda byl projednán začátkem roku 2013 a opět s dvouletou platností byl podepsán dne 24. 4. 2013 v průběhu veletrhu Wasser Berlin. Za německou stranu podepsal novou verzi memoranda opět prezident DWA Otto Schaaf, za českou stranu podepsal v zastoupení předsedy Doc. Stránského Jiří Wanner. Podobně jako předchozí dokumenty má i toto memorandum především usnadnit výměnu odborných informací mezi DWA a CzWA v nejrůznějších podobách od výměny časopisů až po účast na národních odborných akcích. Kladen je zejména důraz na větší zapojení mladých odporníků do této výměny.
Plný text memoranda je k dispozici zde...


Poznatky ze semináře „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod XVIII".

Stalo se již tradicí, že se vodohospodáři z České a Slovenské republiky setkávají v Moravské Třebové na semináři „Nové metody a postupy při provozování čistíren odpadních vod“, jehož XVIII. ročník se konal ve dnech 9.4. – 10.4.2013. Organizátorem semináře byla VHOS, a.s. Moravská Třebová ve spolupráci s Asociací pro vodu ČR CzWA, odbornou skupinou „Městské čistírny odpadních vod“. Na semináři bylo celkem zaregistrováno cca 330 účastníků, včetně 39 vystavujících a sponzorských firem.

CELÝ ČLÁNEK         FOTOGALERIE


Konference Voda v krajině 2013 - závěry

Dne 28. března 2013 se konal ve velké zasedací síni Magistrátu hl. m. Prahy 3. bienální seminář Voda v krajině 2013. O akci bylo již stručně referováno v květnových Listech CzWA. Účelem tohoto příspěvku je přinést stručný souhrn ze tří přednesených tematických oblastí k zajištění trvale udržitelnosti vodního zdroje Želivka.

CELÝ ČLÁNEK         FOTOGALERIE


Nástroje pro podporu provozování a investiční výstavby vodovodů

Prezentace ze semináře OS Vodárenství konaného dne 26.3.2013 v Praze naleznete zde...

PREZENTACE         FOTOGALERIE


2012

20. výročí vzniku Asociace pro vodu ČR

20. výročí vzniku Asociace pro vodu ČR dříve Asociace čistírenských expertů České republiky

20.výročí

Fotografie z 20. výročí CzWA


Hennef 1996   Hennef 1996   Fotoohlédnutí

       Dvacet let CzWA          Zahraniční aktivity CzWA             Fotoohlédnutí


Nová publikace Voda v domě a na chatě

V edici Grada vyšla knížka Voda v domě a na chatě na které se autorsky, vedle prof. Šálka, podíleli i další členové odborné skupiny ČAO při CzWA. Knížka se snaží vyčerpávajícím způsobem zahrnout oblast čištění vody a hospodaření se srážkovými vodami zejména pro decentrální systémy. Vedle klasických technik pro úpravu, čištění a akumulaci jsou zde prezentovány i high-tech i přírodní extenzivní způsoby, problematika šedých vod, možnosti dělení vod, bezodtokých technologií atd. Knížku najdete na stránkách vydavatelství Grada:
http://www.grada.cz/voda-v-dome-a-na-chate_6841/kniha/katalog/


2010

Memorandum of Understanding mezi DWA a CzWA

Dne 24. 11. 2010 podepsal Dr. Stránský v zastoupení předsedy CzWA Dr. Krňávka tzv.Memorandum of Understanding mezi DWA a CzWA, kterým se aktualizovala Smlouva o přátelství a spolupráci mezi ATV a AČE ČR. MoU zároveň specifikuje společné akce na další dva roky. Za DWA podepisoval prezident Dr. Otto Schaaf, dále se zúčastnil Dr. Johannes Lohaus, výkonný ředitel DWA.
Text Memorandum of Understanding je k dispozici na sekretariátu CzWA.
Fotografie z podpisu si můžete prohlédnout zde...

Memorandum1              Memorandum2


Prof. Jiří Wanner obdržel cenu IWA za vynikající služby


2009

Sdělení CzWA o ceně Arderna a Locketta


2008

Vznik asociace pro vodu ČR


Prof. Jiří Wanner nositelem Dunbarovy medaile

anglicky       německy


 Odborné akce

9. ročník diskuzního semináře

ČOV pro objekty v horách

30. - 31. 5. 2019, v Bílé Karpaty

pozvánka            přihláška

seminář

Průmyslové odpadní vody

13. - 14. 6. 2019, Kyjov

pozvánka            přihláška

objednávka firemní prezentace

13. bienální konference

VODA

18. - 20. 9. 2019, Poděbrady

1. cirkulář            web konference© 2018 CzWA                 kontakt:  Jana Šmídková,    Traťová 574/1  619 00 Brno      email: czwa@czwa.cz                     webmastering: Milan Lánský