Energie a odpadní vody


O nás

Odborná skupina Energie a odpadní vody funguje od roku 2012 a v současné době má 23 členů (z toho 16 členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Karel Plotěný.

Činnost v roce 2017

V roce 2017 proběhla v odborné skupině Energie a odpadní vody změna vedení, kdy na funkci vedoucího OS rezignoval Marcel Gómez a nově byl jako vedoucí zvolen Jindřich Procházka. Skupina se dále soustředila především na přípravu odborného semináře, který bude pořádat společně s odbornou skupinou Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství v prvním kvartálu roku 2018.

Někteří členové skupiny prezentovali příspěvky na seminářích a konferencích. Například: Nové trendy v čistírenství (J. Procházka), Praktické poznatky z provozů komunálních ČOV (M. Fiala, M. Srb), Městské vody 2017 (K. Hartig), Nové metody a postupy při provozování ČOV (P. Švestka, M. Srb, J. Procházka). Někteří pak i v odborných časopisech: Journal of Water Process Engineering (P. Dolejš, J. Bartáček), Environmental Science &•Technology (P. Dolejš, P. Jeníček, J. Bartáček).

Plán činností na rok 2018

V tuto chvíli je primárním úkolem odborné skupiny do roku 2018 úspěšné zvládnutí pořádání semináře Odpadní voda a energie, který pořádá ve spolupráci s OS Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství.

Kontakty

e-mail: os-eov@czwa.cz

Ing. Jindřich Procházka Ph.D. (mluvčí, vedoucí)
ČEVAK, a.s.
ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598, 373 61 Hrdějovice
tel.: +420 725 881 170

Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího)
ASIO s.r.o.
Kšírova 552/45, Brno, 619 00
tel. 548 428 111

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánský