Energie a odpadní vody


O nás

Odborná skupina Energie a odpadní vody (OS EOV) se etablovala v rámci CzWA v roce 2012. Její základní myšlenkou je podpora efektivního nakládání s energií obsaženou v odpadních vodách při současném optimálním vynakládání energie na čištění odpadních vod. Jsme přesvědčeni, že nakládání s elektrickou energií by mělo být jedním z parametrů posuzování ČOV. Naším cílem je podporovat minimalizaci energeticky nevýhodných procesů a optimalizaci energeticky přínosných nebo méně náročných procesů čištění odpadních vod. Hlavními činnostmi skupiny jsou publikace odborných článků, příprava seminářů a stimulace odborné debaty s cílem ovlivnění legislativy.

Činnost v roce 2016

V roce 2016 se OS EOV podílela ve spolupráci s OS TZVČ na realizaci odborného semináře „Každá kWh dobrá!!!, konaného 8. března na VŠCHT, konkrétně v prostorách konferenčního centra Sázava. Realizovaný seminář byl již druhý v pořadí a tematicky navazoval na obdobně laděný z roku 2014 Energetické úspory na ČOV. Součástí programu semináře bylo devět odborných příspěvků zabývajících se např. efektivním řešením kalového hospodářství ČOV, optimalizací spotřeby elektrické energie na ČOV modernizací stávajících zařízení, matematickým modelováním provozních úspor aj.

Pro poměrně vysokou účast z řad odborníků (přibližně padesát účastníků semináře) jsme se rozhodli nadále pokračovat v obdobně laděných akcích v bienálním cyklu, tak abychom zaručili dostatečné množství zajímavých příspěvků zejména z provozní praxe.

Plán činností na rok 2017

I v následujícím roce se budou členové OS EOV věnovat osvětě odborné veřejnosti na tradičních odborných akcích. Tou nejvýznamnější z portfolia CzWA bude v následujícím roce bienální konference Voda 2017, na jejímž programu plánují svou činností participovat i členové OS EOV.

Skupina v číslech

Odbornou skupinu doplnil nový člen expert, působící na Technické univerzitě v Liberci: Ing. Lukáš Dvořák, Ph.D. a celkový počet jejích členů je v současné chvíli tedy 17. Mezi nimi jsou zástupci provozovatelů ČOV, projektantských firem, státních institucí i vysokých škol.

Kontakty

e-mail: os-eov@czwa.cz

Ing. Jindřich Procházka Ph.D. (mluvčí, vedoucí)
ČEVAK, a.s.
ČOV České Budějovice, Hrdějovice 598, 373 61 Hrdějovice
tel.: +420 725 881 170

Ing. Karel Plotěný (zástupce vedoucího)
ASIO s.r.o.
Kšírova 552/45, Brno, 619 00
tel. 548 428 111

© 2017 CzWA, webmastering: Milan Lánský