Kaly a odpady


O nás

Odborná skupina kaly a odpady (OS KaO) při CzWA je jednou z nejstarších odborných skupin v oblasti vodního hospodářství a technologie vody, která se již téměř polovinu století systematicky zabývá problematikou čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti zpracování, a využití kalů a odpadů. OS KaO byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky nakládání s kaly a odpady, včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a rovněž i ekonomických aspektů.

Činnost v roce 2017

Činnost OS KaO byla zaměřena na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v oblasti optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod.

OS KaO byla pořadatelem semináře „Anaerobie v ČR – od počátků po současnost“ pořádaného ve dnech 7. a 8. září 2017 v Hradci Králové. Vysoký počet účastníků potvrdil stálý zájem o akce podobného typu.

Členové OS KaO se aktivně zúčastnili několika zahraničních konferencí například 15th IWA World Conference on Anaerobic Digestion v Pekingu a SludgeTech 2017 v Londýně.

Kalová problematika byla také významnou součástí bienální mezinárodní konference VODA 2017 v Poděbradech.

Plán činností na rok 2018

Vedle pravidelné expertní činnosti bude hlavní akcí odborné skupiny KaO pořádání tradiční bienální konference Kaly a odpady 2018, ve dnech 20. a 21. června 2018 v Brně.

Mezi nejvýznamnější mezinárodní akce z oblasti kalového hospodářství a anaerobních technologií bude v roce 2018 patřit konference Sludge Management in Circular Economy (SMICE2018) 23 – 25. května 2018 v Římě.


dekorace

Kontakty

e-mail: os-ko@czwa.cz

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (vedoucí)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 155

Ing. Dana Pokorná, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 151

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánský