Kaly a odpady


O nás

Odborná skupina Kaly a odpady (OS KaO) při CzWA je jednou z nejstarších odborných skupin v oblasti vodního hospodářství a technologie vody, která se již téměř polovinu století systematicky zabývá problematikou čistírenských kalů a odpadů. OS KaO je výběrovým sdružením odborníků z oblasti zpracování, a využití kalů a odpadů. Byla založena s cílem zlepšovat technickou úroveň a znalosti problematiky nakládání s kaly a odpady, včetně dopadů na životní prostředí a zdraví lidí a rovněž i ekonomických aspektů.

Činnost v roce 2016

Činnost OS KaO byla zaměřena na expertní aktivity v oblasti nakládání s kaly a odpady a v oblasti optimalizací kalového hospodářství čistíren odpadních vod.

OS KaO byla spolupořadatelem tradiční konference Kaly a odpady 2016, pořádaná ve dnech 17. a 18. března 2016 v Senci na Slovensku. Vysoký počet účastníků potvrdil stálý zájem o akce podobného typu.

Členové OS KaO se aktivně zúčastnili několika zahraničních konferencí například Biogas Science 2016, Szeged; Regatec 2016 - 3rd International Conference on Renewable Energy Gas Technology, Malmö; 17th European Congress on Biotechnology, Krakow.

Kalová problematika byla také významnou součástí bienální mezinárodní konference VODA 2016 na Štrbském Plese.

Plán činností na rok 2017

Činnost v roce 2017 bude hlavní náplní výjezdního zasedání odborné skupiny v únoru 2017. Vedle pravidelné expertní činnosti bude skupina KaO aktivně spolupracovat při přípravě odborného programu bienální mezinárodní konference VODA 2017 v Poděbradech. V plánu je i pořádání odborného semináře k výročí činnosti skupiny.

Nejvýznamnějšími mezinárodními akcemi z oblasti kalového hospodářství a anaerobních technologií budou 15th IWA World Conference on Anaerobic Digestion v Pekingu a SludgeTech 2017 v Londýně.

Skupina v číslech

Na konci roku 2015 se k OS KaO hlásilo 27 interních a 16 externích členů, z nichž se aktivně do činnosti skupiny zapojuje zhruba třetina. Bližší informace o pořádaných akcích a aktivitách jsou na webových stránkách CzWA www.czwa.cz.


dekorace

Kontakty

e-mail: os-ko@czwa.cz

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc. (vedoucí)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 155

Ing. Dana Pokorná, CSc. (zástupce vedoucího)
Vysoká škola chemicko-technologická
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 220 443 151

© 2017 CzWA, webmastering: Milan Lánský