Průmyslové odpadní vody


O nás

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody má v současné době 31 členů (z toho 21 členů expertů). V redakční radě listů CzWA zastupuje skupinu Ing. Martin Koller.

Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých legislativních předpisů. Tři členové skupiny v roce 2017 vypracovali posudek dvou variant rekonstrukce průmyslové ČOV.

Činnost v roce 2017

Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých legislativních předpisů. Tři členové skupiny v roce 2017 vypracovali posudek dvou variant rekonstrukce průmyslové ČOV.

Skupina v roce 2017 nezorganizovala žádný vlastní seminář. Členové skupiny se účastnili některých odborných seminářů a konferencí pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů zaměřených na legislativní předpisy.

Ani v roce 2017 se nepodařilo zorganizovat plánovaný výjezdní seminář a exkursi do Cukrovaru a lihovaru Dobrovice za účelem seznámení se s nově postavenou vysokokapacitní technologií anaerobního zpracování řepných a melasových výpalků a pracích vod z cukrovaru a lihovaru. V naší snaze tuto exkursi nepolevujeme a snažíme se domluvit nový termín v letošním roce v průběhu kampaně (kdy je v provozu anaerobní část čistírny). Přesný termín a rozsah exkurse bude upřesněn v průběhu roku.

Plán činností na rok 2018

V druhé polovině roku 2018 se pokusí skupina OS POV zorganizovat samostatný seminář na téma průmyslových odpadních vod. Činnost jednotlivých členů bude i nadále zaměřena na intenzivnější vytváření dalších kontaktů s odborníky z praxe a na aktivní odbornou pomoc při řešení problémů s odpadními vodami v konkrétních závodech.


dekorace

Kontakty

e-mail: os-pov@czwa.cz

Ing. Martin Koller (vedoucí)
VWS MEMSEP s. r.o.
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
tel.: +420 251 171 570, +420 725 517 916

Dr. Ing. Monika Heřmánková Stavělová
(zástupce vedoucího)

AECOM CZ, s.r.o.
Trojská 92, 171 00 Praha 7
tel.: +420 283 090 626, +420 724 040 052

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánský