Průmyslové odpadní vody


O nás

Skupina je výběrovým sdružením odborníků z oblasti produkování a čištění průmyslových odpadních vod, jejich monitoringu a legislativních vazeb souvisejících s řešením této problematiky. Skupina byla založena v r. 2011 jako specializovaná řádná odborná skupina v rámci České asociace pro vodu (CzWA) a platí pro ni stanovy asociace. OS POV byla založena s cílem zviditelnit problematiku produkce a čištění průmyslových odpadních vod v rámci celkové problematiky nakládání s odpadními a srážkovými vodami a umožnit výměnu zkušeností s širokým spektrem technologií čištění průmyslových odpadních vod.

Činnost v roce 2016

Hlavní aktivitou skupiny je poskytování individuální konzultační činnosti v oblasti čištění a vypouštění průmyslových odpadních vod. Dále se členové skupiny podíleli na připomínkování některých legislativních předpisů.

Skupina v roce 2016 nezorganizovala žádný vlastní seminář. Členové skupiny se účastnili některých odborných seminářů a konferencí pořádaných CzWA, případně se účastnili školení a seminářů zaměřených na legislativní předpisy.

Plán činností na rok 2017

V roce 2016 se nepodařilo zorganizovat plánovaný výjezdní seminář a exkursi do Cukrovaru a lihovaru Dobrovice za účelem seznámení se s nově postavenou vysokokapacitní technologií anaerobního zpracování řepných a melasových výpalků a pracích vod z cukrovaru a lihovaru. Předběžně dohodnutý termín byl se strany vedení cukrovaru zrušen z důvodu nedokončené kolaudace celého areálu závodu. Nový termín exkurze bude domluven v letošním roce v průběhu kampaně (kdy je v provozu anaerobní část čistírny). Přesný termín a rozsah exkurze bude upřesněn v dubnu 2017.

V roce 2017 dále plánuje skupina zorganizovat diskusní kulatý stůl svých členů. Hlavním tématem debaty budou možnosti oživení činnosti skupiny a naplánování samostatného semináře OS POV. Členové skupiny zašlou minimálně 2 příspěvky na 12. bienální konferenci VODA 2017.

Dva členové skupiny reagovali na výzvu České rozvojové agentury (ČRA) a připravují v r. 2017 projekt rozvojové promoci v Kosovu.

Činnost jednotlivých členů bude i nadále zaměřena na intenzivnější vytváření dalších kontaktů s odborníky z praxe a na aktivní odbornou pomoc při řešení problémů s odpadními vodami v konkrétních závodech.

Skupina v číslech

Odborná skupina Průmyslové odpadní vody (OS POV) má v současné době 32 členů (z toho 21 členů expertů, tři členové jsou na mateřské dovolené).


dekorace

Kontakty

e-mail: os-pov@czwa.cz

Ing. Martin Koller (vedoucí)
EKOSYSTEM spol. s r.o.
Podkovářská 6, 190 00 Praha 9
tel.: +420 222 531 634

Dr. Ing. Monika Stavělová (zástupce vedoucího)
AECOM CZ, s.r.o.
Trojská 92, 171 00 Praha 7
tel.: +420 283 090 626

© 2017 CzWA, webmastering: Milan Lánský