Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury


O nás

Odborná skupina CZWA Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury sdružuje odborníky, kteří se zabývají oblastí obnovy, spolehlivosti a životnosti vodohospodářské infrastruktury nebo příbuznými obory a mají zájem na výměně informací v této oblasti s cílem zajistit dlouhodobý udržitelný provoz a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Odborná skupina „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ je nezávislou platformou pro setkávání odborníků ze všech oblastí vodního hospodářství, jejichž odborným zájmem jsou otázky obnovy, spolehlivosti a zajištění dlouhé životnosti nebo prodlužování životnosti vodohospodářské infrastruktury. Záměrem odborné skupiny CZWA „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ je shromažďovat a zprostředkovávat informace, které mohou být nápomocné při sestavování metodických postupů s cílem stanovování a prodlužování aktuální životnosti jednotlivých částí objektů, celých objektů a celých vodohospodářských systémů. Odborná skupina se věnuje metodickým otázkám souvisejících s plánováním rozvoje, plánováním obnovy, sledováním životnosti, poruchovosti a spolehlivosti infrastruktury, kvalitě materiálů, technologií a postupů.

Činnost v roce 2017

V roce 2017 odborná skupina připravila odbornou konferenci „Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací“, která proběhla 13. Dubna 2017 v Hotelu Jalta na Václavském náměstí s účastí cca 80 profesionálů z oboru. Na programu bylo dvanáct zajímavých přednášek věnovaných různým úhlům pohledu na téma obnovy.

Zástupce MŽP ing. Kříž hovořil na téma financování VaK jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu, MZe ing. Hospodka zase na téma problematiky plánování a kontroly obnovy VaK, naopak mgr. Romancová z MMR se podívala na problematiku VaK z hlediska nového zákona o veřejných zakázkách. Následovaly přednášky z praxe zástupců vodárenských společností. Komplexní informace a zkušenosti z příprav a plnění plánu financování obnovy přinesl Ing. David Votava za Severočeskou vodárenskou společnost, financování obnovy v oboru na Slovensku přiblížil ing. Ďuroška z Podtatranské vodárenské společnosti. Provoz a obnovu skupinového vodovodu na základě příkladu skupinového vodovodu BKDZH přednesl ing. Badin z VAK Beroun. Ing. Tomáš Žitný z VAK Mladá Boleslav pohovořil na téma vlivu způsobu obnovy objektů na jejich životnost, ing. Skyba ze Severomoravských vodovodů a kanalizací zase na téma faktorů ovlivňujících životnost ČOV. V dalším bloku přednášeli ing. Krejčí z firmy Duktus na téma korozní odolnosti trub z tvárné litiny, o obnově kanalizací pomocí CIPP technologií ing. Mazlová z firmy Trasko, o materiálech pro sanaci betonů v agresivním prostředí vodovodů a kanalizací ing. Vávra z Betosanu a o celkovém posuzování životnosti vodovodních a kanalizačních sítí ing. Barborík ze Saint-Gobain PAM CZ.

Plán činností na rok 2018

V plánu činnosti OS na rok 2018 je odborná exkurze do zahraničí a příprava konference „Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací 2019“, která je naplánována na duben 2019.

Skupina v číslech

V současné době skupinu tvoří 17 členů CZWA a několik sympatizantů mimo CZWA.


dekorace

Kontakty

e-mail: os-zovi@czwa.cz

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (vedoucí)
Aquion, s.r.o.
Osadní 12a, 170 00 Praha 7
tel.: +420 283 872 265

Ing. Michal Král (zástupce vedoucího)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel.: +420 476 446 138

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánský