Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury


O nás

Zajímáte se o to, jak ušetřit finanční prostředky díky tomu, že použijete správné postupy ve všech částech investičního procesu a při provozu a údržbě své infrastruktury tak, abyste měli zajištěnu její dlouholetou životnost, dobrou spolehlivost a co nejnižší rychlost obnovy? Pokud ano, je pro Vás Odborná skupina Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury CZWA.

Odborná skupina Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury CZWA sdružuje odborníky, kteří se zabývají oblastí obnovy, spolehlivosti a životnosti vodohospodářské infrastruktury nebo příbuznými obory a mají zájem na výměně informací. Sdružuje odborníky, kteří se věnují této oblasti s cílem zajistit dlouhodobý udržitelný provoz a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Životnost infrastruktury přímo ovlivňuje rychlost obnovy a tím množství finančních prostředků, které je nutné do infrastruktury pro zajištění její dobré funkce investovat. Pokud zajistíme dobrou fyzickou i morální životnost infrastruktury, dlouhodobě ušetříme. Spolehlivost infrastruktury přispívá k nízkým provozním nákladům. Cílem naší budoucí práce je dosažení optimální životnosti a spolehlivosti vodohospodářské infrastruktury díky zajištění všech potřebných podmínek při procesu plánování, projektování, přípravy a realizace a provozu a údržby infrastruktury. Životnost infrastruktury je výsledkem spolupůsobení mnoha faktorů, z nichž každý může mít významný vliv na životnost výsledného celku a jednotlivých částí.

Cíle

Cílem odborné skupiny CZWA „Životnost a obnova vodohospodářské infrastruktury“ je shromažďovat a zprostředkovávat informace, které mohou být nápomocné při sestavování metodických postupů s cílem stanovování a prodlužování aktuální životnosti jednotlivých částí objektů, celých objektů a celých vodohospodářských systémů. Odborná skupina se věnuje metodickým otázkám souvisejících s plánováním rozvoje, plánováním obnovy, sledováním životnosti, poruchovosti a spolehlivosti infrastruktury, kvalitě materiálů, technologií a postupů ad.

Činnost v roce 2016

V roce 2016 odborná skupina pracovala na přípravě odborné konference „Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací“.

Plán činností na rok 2017

V plánu činnosti OS na rok 2017 je organizace odborné konference Otázky výstavby, provozu a životnosti vodovodů a kanalizací, která se bude konat ve čtvrtek 13. dubna 2017. Konferenci bude předcházet společenský večer, který bude příležitostí k neformálnímu setkání členů odborné skupiny.

Skupina v číslech

V současné době skupinu tvoří 12 členů z CzWA a několik sympatizantů mimo CzWA.


dekorace

Kontakty

e-mail: os-zovi@czwa.cz

Ing. Lubomír Macek, CSc., MBA (vedoucí)
Aquion, s.r.o.
Osadní 12a, 170 00 Praha 7
tel.: +420 283 872 265

Ing. Michal Král (zástupce vedoucího)
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
tel.: +420 476 446 138

© 2017 CzWA, webmastering: Milan Lánský