Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství


O nás

OS TZVČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství) byla založena na podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé) převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. Důležitá je i úzká spolupráce na výzkum, vývoj a inovace s příslušnými pracovišti vysokých škol a od roku 2017 s ÚH AV ČR. Některé nové poznatky jsou následně uváděny prostřednictvím vlastní publikační činnosti členů OS. S ohledem na název naší OS, který zahrnuje vodárenství a čistírenství, se od začátku snažíme spolupracovat nejen s ostatními OS v rámci CzWA, ale i s různými fakultami VŠ.

Činnost v roce 2017

V dubnu 2017 proběhl na ČVUT v Praze odborný seminář Vybrané problémy čerpací techniky ve vodním hospodářství. Na přípravě a organizaci se podílela pouze OS TZVČ, za nemalé pomoci Jany Šmídkové. I přes zvýšené vložné se semináře zúčastnilo 75 zájemců, což bylo především díky propagaci CzWA a volbou přednášejících (doc. Debreczeni a prof. Melichar patří v čerpací technice mezi uznávané odborníky).

Na podzim jsme pak ve spolupráci s Ústavem hydrodynamiky Akademii věd ČR připravili akreditovaný kurz Čerpání a trubní dopravy směsí. Ve dnech 17. – 19. 10. 2017 mělo 25 účastníků možnost seznámit se podrobněji s danou problematikou a prohlédnout si laboratoře ÚH AV ČR.

Plán činností na rok 2018

I v letošním roce budeme pokračovat ve spolupráci s Ústavem pro hydrodynamiku Akademie věd ČR, kromě zmíněného Čerpání a trubní dopravy směsí (na podzim proběhne pokračování zaměřené na praktické výpočty, v roce 2019 pak další kurz). Navíc se, ve spolupráci s OS Vodárenství, připravuje na podzim 2018 nový kurz Flokulace při úpravě vody – teorie a praxe. Obdobně jako v předcházejícím případě se počítá se střídáním pořadatelství: v případě vodárenství se jedná o projekt zahrnující sérii přednášek pořádaných střídavě (říjen a březen) ÚH AV ČR a CzWA (následovat budou Separace při úpravě vody, Mikropolutanty při úpravě vody a Hygienické zabezpečení a vedlejší produkty dezinfekce).

Každé dva roky se pak pořádá v březnu (na MDŽ) společný odborný seminář OS EOV a TZVČ, v roce 2018 pod názvem Odpadní voda a energie a naše OS TZVČ zajistila opět účast předních odborníků (např. prof. Matoušek, který byl garantem podzimního kurzu, je světově uznávaným odborníkem na vícefázové proudění, potrubní dopravu a čerpání suspenzí).

Skupina v číslech

V roce 2017 se opět zvýšil počet členů naší OS, pravděpodobně kvůli aktualizaci členů (a především možnosti začlenění do další OS). V současnosti je proto v OS TZVČ 35 členů, ale zatím nelze hodnotit případnou aktivitu nových členů.

dekorace

Kontakty

e-mail: os-zvc@czwa.cz

Ing. Robert Armič -Sponza, Ph.D. (vedoucí)
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 220 923 068

Ing. Jiří Gärtner (zástupce vedoucího)
Ater s.r.o.
Táborská 31, 140 43 Praha 4
tel.: +420 261 102 214

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánský