Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství


O nás

OS TZVČ (Odborná skupina Technologická zařízení pro vodárenství a čistírenství) byla založena na podzim roku 2008, tehdy ještě pod hlavičkou AČE ČR (Asociace čistírenských expertů ČR). Naše OS je složena z odborníků různých profesí (projektanti, technologové, dodavatelé i provozovatelé) převážně z oblasti čištění odpadních vod a úpravy pitné vody. Důležitá je i úzká spolupráce na výzkumu, vývoji a inovaci s příslušnými pracovišti vysokých škol. Některé nové poznatky jsou následně uváděny prostřednictvím vlastní publikační činnosti členů OS.

Činnost v roce 2016

V březnu 2016 proběhl v konferenčním centru Sázava (VŠCHT Praha) odborný seminář Každá kWh dobrá, kde se naše OS TZVČ podílela ve spolupráci s OS EOV nejen organizačně, ale rovnoměrně i na příspěvcích. Opět se tak osvědčil tento model spolupráce. Akce se zúčastnilo 55 zájemců z vodohospodářské oblasti, což nám znovu poukázalo na pestrý a vhodný výběr příspěvků.

Na semináři bylo prezentováno 9 přednášek zabývajících se uvedenou problematikou z různých úhlů pohledu. Souhrn této akce byl publikován jako článek ve Vodním Hospodářství.

Plán činností na rok 2017

V letošním roce budeme věnovat více pozornosti především problematice mechaniky tekutin. V rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) proto připravujeme ve spolupráci s ČVUT v Praze profesně orientovaný kurz zaměřený na mechanické vlastnosti tekutin. Podíl spolupráce není ještě stanoven: minimálně se budeme spolupodílet na přípravě řešených příkladů a použití programů pro výpočet (jako doplnění teoretické části zajišťované ČVUT). Ve 2. čtvrtletí 2017 proto proběhne „kulatý stůl“ za účasti pozvaných projektantů, kde budeme projednávat metodiku připravovaného vzdělávacího kurzu (především využití programů pro výpočet tlakových ztrát třením). V případě potřeby uvažujeme o možnosti spolupořádání standardního školení CzWA, opět ve spolupráci s nějakou OS CzWA, odborného semináře s využitím materiálů z CŽV ČVUT.

Skupina v číslech

V roce 2016 se opět zvýšil počet členů naší OS, převážně díky spojení s ČSAVE. V současnosti je ve skupině 29 členů. Stále je však, nejen pro letošní rok 2017, aktuální potřeba rozšiřování členské základny OS TZVČ o nové aktivní členy.

dekorace

Kontakty

e-mail: os-zvc@czwa.cz

Ing. Robert Armič -Sponza, Ph.D. (vedoucí)
Na Vlčovce 13/4, 160 00 Praha 6 - Dejvice
tel.: +420 220 923 068

Ing. Jiří Gärtner (zástupce vedoucího)
Ater s.r.o.
Táborská 31, 140 43 Praha 4
tel.: +420 261 102 214

© 2017 CzWA, webmastering: Milan Lánský