Vodárenství


Prezentace ze semináře Nástroje pro podporu provozování a investiční výstavby vodovodů 26.3.2013 v Praze

Metodika zařazování obnovy vodovodní sítě do střednědobého investičního plánu   pdf

D. Trtil, PVS, a.s.

Využití matematického modelu vodovodní sítě v Tlustici pro provozní a investiční opatření   pdf

R. Badin, VAK Beroun

Neinvazivní diagnostika potrubních rozvodů, metody,výsledky, zkušenosti   pdf

V. Glas, StemCon a.s.

Význam monitoringu distribučních sítí pro jejich provoz a projektování   pdf

J. Říhová Ambrožová, VŠCHT

Podpora kvalifikovaného provozu, obnovy a rozvoje vodárenských systémů   pdf

J. Rosický, Želivská provozní s.r.o.

© 2013 CzWA, webmastering: Milan Lánský