Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ)


O nás

Mladí odborníci v oboru vody se rozhodli v rámci CzWA spojit síly a vytvořit skupinu Young Water Professionals Czech Republic (YWP CZ). Cílem ad hoc skupiny je mj. začlenění k mezinárodnímu společenství YWP, které je součástí International Water Association (IWA). Záměrem YWP CZ je sdílení informací a zkušeností z oboru mezi členy mladšími 35 let. Jejich snahou je propojení akademické, veřejné a soukromé sféry za účelem přípravy mladých odborníků do praxe. Činnost by měla vést také k zajištění předávání znalostí mezi zkušenými členy CzWA a členy YWP CZ. Skupina YWP CZ vznikla na začátku roku 2016. Na konci roku 2017 do ní bylo zapojeno 35 členů.

Dosavadní činnost

2016
Jeden z prvních cílů skupiny bylo představit se. Za tímto účelem uspořádala (Ú)vodní seminář YWP CZ „Mladá voda břehy mele“. V brněnské Otevřené zahradě se tak v pátek 17. června 2016 sešlo 48 účastníků, kteří společně absolvovali pestrý program přednášek. Prezentace pokryly široký okruh témat z oboru vodního hospodářství. Tak mladí odborníci předvedli, že členové YWP CZ se sdružují napříč oborem. Nejprve přišlo na řadu čistírenství, poté vodárenství a v poslední třetině se dostalo i na infrastrukturu a plánování. Kromě mladých vystoupily i jejich vzory, experti v oboru, kteří nastupující generaci předávali své získané zkušenosti: prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc., Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LLM., doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. a doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
Ve zbylé části roku se poté mladí odborníci scházeli v menším množství, méně formálně. V srpnu navštívili v Karlových Varech bazénovou technologii KV areny, tamější ČOV a také úpravnu vody v Březové. V říjnu YWP CZ spolupracovali s Nadací Partnerství na workshopu k Soutěži pro vodu „Od nápadu k realizaci“, který proběhl v rámci brněnského Ekofilmu. V prosinci proběhlo poslední setkání mladých odborníků, tentokrát v Praze, kde si prohlédli oddělovací objekt stokové sítě a ÚČOV a následně si připravili 3 přednášky týkající se čistírenství.

2017
Na počátku roku se skupina YWP CZ sešla na odborné exkurzi v Ústí nad Labem, kde navštívila ČOV a tři její členové si připravili přednášky pro své kolegy, které se opět týkaly čistírenství. V květnu mladí odborníci spolupracovali s Nadací Partnerství, s níž v Národní technické knihovně v Praze uspořádali první ročník veletrhu pracovních příležitostí v oboru vody WaterFair. V červnu se na půdě ČVUT v Praze konal mikroskopický workshop s prof. RNDr. Alenou Sládečkovou, CSc. a Mgr. Gábinou Šťastnou, Ph.D. V září, den před konferencí Voda 2017 v Poděbradech si mladí odborníci připravili workshop, který se týkal volby technologií vodního hospodářství ve městě s průmyslem. V polovině prosince přijali naše pozvání naši kolegové z YWP Austria, kteří jsou se svojí existencí od roku 2008 nejstarší skupinou YWP na světě. Na setkání v Praze si společně s českými kolegy vyměňovali zkušenosti a přemýšleli nad možnostmi spolupráce do dalších let.

Plán činností na rok 2018

V roce 2018 se skupina YWP CZ chystá v lednu vyrazit na odbornou exkurzi do Plzně. V pivovarském městě plánuje návštěvu ČOV a technologie úpravy vody právě v místním pivovaru. V průběhu roku bude skupina nadále aktivně spolupracovat s Nadací Partnerství na soutěži určenou pro mladé do věku 30 let pod názvem Soutěž Pro vodu 2018. V březnu, dubnu a květnu se chystá uspořádat podvečerní semináře, které budou organizovány střídavě v Praze a v Brně. Cyklus přednášek v červnu vyvrcholí prvním ročníkem konference Mladá voda břehy mele. Na podzim skupina uspořádá mezinárodní workshop, na jehož organizaci budou spolupracovat naši kolegové z YWP Austria.

Skupina v číslech

Skupina YWP CZ vznikla v průběhu loňského roku, proto aktuální počet členů (26) splňuje její očekávání. Ovšem i pro další rok je jednou z priorit propagace skupiny za účelem jejího rozšíření, a to o členy aktivní i pasivní.

dekorace

Kontakty

e-mail: ywp@czwa.cz
facebook: fb.com/YWPcz

Ing. Iva Johanidesová (předsedkyně)
VŠCHT Praha
Technická 5, 166 28 Praha 6 – Dejvice
tel.: +420 721 676 969

Ing. Ondřej Doležal (místopředseda)
SEWACO s.r.o.
Milady Horákové 323/12, 602 00 Brno
tel.: +420 603 146 854

© 2018 CzWA, webmastering: Milan Lánský